دوره و شماره: دوره 9، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1-64 
تشخیص آسیب در صفحه گرافن در اثر بارگذاری ضربه‌ای

صفحه 26-33

10.22034/ijme.2023.368764.1707

سجاد صیفوری؛ مهدی محمودی میمند؛ علی اکبر مجیدی جیرندهی


مطالعه شکل‌دهی فنجان‌های فولادی با استفاده از فرایند کشش عمیق هیدرودینامیکی

صفحه 56-64

10.22034/ijme.2023.385634.1748

وحید مدانلو؛ بهنام آخوندی؛ احمد مشایخی؛ حسین طالبی قادیکلائی؛ علی زین العابدین بیگی