دوره و شماره: دوره 9، شماره 12 - شماره پیاپی 62، اسفند 1401، صفحه 1-62 
طراحی و ساخت مخزن تحت‌فشار سه‌لایه با استفاده از فرایند شرینک فیت

صفحه 10-18

10.22034/ijme.2023.403285.1797

امیر ناصرالاسلامی؛ هادی عیوضی باقری؛ سید محمد وهاب موسوی؛ سلمان سیدافقهی