اصول اخلاقی انتشار مقاله

بسمه تعالی

 

مجله مهندسی ساخت و تولید ایران با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. برای مطالعه بیشتر در این زمینه میتوانید به وبسایت http://publicationethics.org مراجعه نمایید. 

 

وظایف و تعهدات نویسندگان:

مقالات باید فقط به زبان فارسی، نگارش صحیح، اصطلاحات مناسب و با رعایت کلیه قوانین و شرایط مجله فرستاده شوند.

 مقالات ارسالی توسط نویسندگان نباید قبلا در مجله یا کنفرانسی چاپ شده یا در دست داوری باشند.

تمامی نویسندگان باید از ارسال مقاله به این مجله آگاه بوده، رضایت داشته باشند.

درج مشخصات نویسندگان، موسسات متبوع و ایمیل آنها باید به درستی صورت گیرد.

تمامی مشخصات نویسندگان مقاله در سامانه مجله باید در هنگام ارسال آن به مجله به درستی وارد شود.

نویسندگان باید اجازه ویرایش مقاله در جهت خوانا شدن آنرا به دبیران و سردبیر علمی مجله بدهند.

پس از انتشار مقالات در مجله، عموم افراد اجازه دریافت و استفاده از مقاله را خواهند داشت.

پس از آنکه مقاله در فرایند داوری قرارگیرد، امکان تغییر نام نویسندگان، ایمیل و سازمان متبوع آنها، تغییر تعداد نویسندگان و تغییر نویسنده مسوول وجود نخواهد داشت.

کشف هرگونه سرقت ادبی در مقالات منجر به عدم پذیرش آن ( در هر مرحله ای که باشد) خواهد شد و عواقب آن متوجه نویسندگان خواهد بود.

تمامی نویسندگان بایستی از محتوای فرم تعهد اخلاقی که توسط نویسنده مسئول امضا میشود، آگاه باشند.

نویسندگان موظفند در هر زمانی که متوجه خطایی در کار خود شدند بلافاصله مجله را از آن آگاه سازند.

 

وظایف و تعهدات داوران:

داوران باید موظف و متعهد به حفظ حقوق نویسندگان و محرمانه نگاه داشتن مقالات و اطلاعات آنها باشند.

داوران پس از قبول داوری مقاله موظفند در زمان مقرر نتیجه داوری را به مجله ارسال کنند.

داوران موظفند فقط بر اساس محتوای علمی، فنی و تخصصی به بررسی و داوری مقاله بپردازند و به هیچ وجه علایق شخصی و عقیدتی خود را در آن سهیم نگردانند.

داوران موظفند سوء رفتار نویسندگان در مقالات، تعارضات، کپی برداری تمام یا بخشی از متن از سایر مقالات بدون رعایت حقوق کپی رایت را به مجله اطلاع دهند.

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به سردبیر نشریه در جهت انتشار مقاله یاری می رسانند. داوران از طریق اعضای تحریریه با نویسنده ارتباط برقرار می کنند تا نویسنده را در جهت بهبود و ارتقا کیفی و محتوایی مقاله یاری رساند.

تمامی اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شود و جز افرادی که توسط سردبیر مجاز شناخته شده است، نباید به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث شود.

داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه ایی و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.

اطلاعات ویژه و یا ایده های بدست آمده در هنگام داوری باید مخفی نگه داشته شود و نباید برای منفعت شخصی از آن استفاده شود.

هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و یا طولانی شدن پروسه داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و ... باید سردبیر را مطلع نموده و از روند بررسی مقاله انصراف دهد.

توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است، کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

داوران، مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نمی بایست برای داوری قبول کنند.

 

وظایف و تعهدات سردبیر و اعضای هیئت تحریریه:

اختیار و مسئولیت انتخاب داوران و قبول یا رد یک مقاله پس از کسب نظر داوران بر عهده سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله است.

سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله بایستی از نظر حرفه ای صاحبنظر، متخصص و دارای انتشارات متعدد، و همچنین دارای روحیه مسئولیت پذیری، پاسخگویی، حقیقت جویی، انصاف و بی طرفی، پایبندی به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران  باشند و به صورت جدی و مسئولانه در راستای نیل به اهداف مجله و بهبود مداوم آن مشارکت نمایند.

از سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه انتظار می رود که یک بانک اطلاعاتی از داوران مناسب برای مجله تهیه و به طور مرتب بر اساس عملکرد داوران آنرا بروز نمایند.

سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه بایستی در انتخاب داوران شایسته  با توجه به زمینه تخصصی، سرآمدی، تجربة علمی و کاری، و التزام اخلاقی داوران اهتمام ورزند. همچنین انتظار می رود در صورت امکان به درخواست های مستدل و منطقی نویسندگان در مورد عدم داوری مقاله توسط داوران خاص، احترام گذاشته شود.

سردبیر مجله باید از داوری های عمیق و مستدل استقبال، از داوری های سطحی و ضعیف جلوگیری، و  با  داوری های مغرضانه، بی اساس یا تحقیرآمیز برخوردکند.

سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله باید نسبت به ثبت و آرشیو اسناد داوری مقالات به عنوان اسناد علمی، و محرمانه نگاه داشتن اسامی داوران هر مقاله اقدام لازم را انجام دهند.

تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد مقالات بایستی بر اساس ارزیابی نظرات تخصصی داوران و سنجش صحت آنها، و مستندات علمی و استدلال کافی انجام شده و اعمال نظر سلیقه ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در آن راه نداشته باشد.

سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله موظف به اعلام سریع نتیجه تصمیم گیری نهایی در مورد پذیرش یا رد مقاله به نویسنده مسئول هستند.

سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله باید کلیه اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی نموده و از دراختیار دیگران قراردادن و بحث درباره جزئیات آن با دیگران احتراز نمایند.

سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله حق ندارند قبل از انتشار مقاله، از داده ها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه پژوهش های خود یا دیگران یا برای انتقاد یا بی اعتبار سازی نویسندگان استفاده کنند. همچنین پس از انتشار مقاله، سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله مجاز به انتشار جزئیاتی فراتر از آنچه در مجله چاپ شده است نمی باشند. تنها استثنا در این رابطه بررسی موارد مرتبط با "رفتارهای غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی" توسط نویسندگان، در صورت وجود دلایل قابل قبول، می باشد.

سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله موظفند از بروز تضاد منافع (Conflict of interests) در روند داوری، با توجه به هرگونه ارتباط شخصی، تجاری، دانشگاهی و مالی که ممکن است به طور بالقوه بر پذیرش و نشر مقالات ارائه شده تأثیر بگذارد، جلوگیری  کنند.

سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله بایستی داوران را به دقت و اظهار نظر در مورد اصالت و عدم بروز تخلفات انتشاراتی وپژوهشی در مقالات ارسالی تشویق نمایند.

سردبیر مجله موظف است آثار متهم به عدول از اخلاق انتشاراتی وپژوهشی که توسط داوران یا به هر نحو دیگر گزارش می شود را با دقت و جدیت بررسی نموده و در صورت نیاز بر اساس بند "مراحل برخورد با رفتار غیراخلاقی انتشاراتی وپژوهشی" مندرج در این آیین نامه اقدام نماید.

سردبیر نباید با رد مقالات مورد اتهام یا مقالاتی که تخلف آنها محرز شده، مسئله را پایان یافته بداند و موظف است موارد را تا آخرین مرحله پیگیری نماید. در عین حال بایستی فرصت مناسب جهت پاسخگویی نویسندگانی که متهم به  "رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی" شده اند فراهم باشد.

سردبیر مجله موظف است نسبت به حذف سریع مقالات چاپ شده ای که مشخص شود در آنها "رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی" رخ داده است و اطلاع رسانی شفاف به خوانندگان و مراجع نمایه نمایی مربوطه اقدام نماید.

سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله موظفند نسبت به بررسی و چاپ سریع اصلاحیه و اطلاع رسانی شفاف به خوانندگان، برای مقالات چاپ شده ای که در آنها خطاهایی یافت شده است، اقدام نمایند.

از سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله انتظار می رود از چاپ نقدهای منطقی و قابل قبول از مقالات چاپ شده استقبال نمایند.

سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله باید به طور مستمر نظرات نویسندگان، خوانندگان، و داوران مجله در مورد بهبود سیاست های انتشاراتی و کیفیت شکلی و محتوایی مجله را جویا شوند.