دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-62 
بررسی تجربی و عددی فرآیند تنش‌زدایی ارتعاشی در یک اتصال جوشی T شکل

صفحه 43-53

پوریا شه فراق؛ محمدرضا فراهانی؛ مجید صفرآبادی؛ مجید فرهنگ


بررسی تحلیلی تاثیر سرعت دورانی و نرخ پیشروی بر افزایش دما در سوراخکاری استخوان فک

صفحه 54-62

محمد مقداد فلاح؛ مسعود محمدی؛ محمدمراد شیخی؛ احسان شکوری؛ ولی اله پناهی زاده