اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 415
تعداد مشاهده مقاله 201910
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 138391
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 43 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 196 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 74 روز
درصد پذیرش 36 %