اهداف و چشم انداز

نشریه علمی پزوهشی انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در زمینه مهندسی ساخت و تولید منتشر می شود . این نشریه نتایج پژوهشی استادان ، دانشجویان ، و محققین و پژوهشگران صنعتی را در تمامی شاخه های مهندسی ساخت و تولید که منجر به ارائه نوآوری و گسترش مرزهای دانش در این رشته می گردد منتشر می نماید . با توجه به ضعف موجود صنعت کشور در زمینه تولید فناوری و گرایش دانشگاه های صنعتی به تولیدات علمی به جای تولید تکنولوژی ، هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی مستقیما به تولید فناوری منجر گردد و یا به تامین نیازهای صنعتی کشور کمک نماید . 

مقالات ارسالی به نشریات پژوهشی انجمن پس از داوری دقیق توسط استادان و صاحبنظران زمینه های تخصصی  و تایید هیات تحریریه مجله مبنی بر رعایت کلیه اصول و موازین انجمن ، انتخاب و منتشر می شوند

 . با توجه به موارد ذکر شده به‌طور خلاصه اهداف مجله به شرح زیر می‌باشد:

  1. کمک به رشد و ارتقای مهندسی ساخت و تولید کشور از طریق نشر یافته‌های پژوهشی پژوهشگران و صاحب‌نظران؛
  2. فراهم نمودن بسترهای لازم برای تبادل نظر در زمینه ساخت و تولید توسط پژوهشگران و دانشجویان و صنعتگران؛
  3.  آشنا ساختن مهندسان حرفه‌ای و پژوهشگران با مسائل و چالش‌های روز کشور در حوزۀ ساخت و تولید و همچنین مسائل و مشکلات ساخت و تولید در سطح بین‌المللی؛
  4. توسعه، ترویج و ارتقای روش‌های پژوهشی در حوزۀ ساخت و تولید با تأکید بر تکنیک‌های نوین پژوهشی.
  5. ایجاد ارتباط و تبادل نظر علمی، فنی، آموزشی و تحقیقاتی بین محققان و متخصصان داخلی و خارجی