دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، تیر 1399، صفحه 1-54 
توسعه یک فرآیند جدید برای تغییر شکل پلاستیک شدید آلومینیوم 1050 به منظور بهبود خواص مکانیکی

صفحه 19-29

بهزاد اکبرزاده؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی؛ روح اله جماعتی؛ محمد جواد میرنیا


مقایسه رفتار سایشی یک آلیاژ توسعه‌یافته به‌صورت فولاد TRIP و فولاد DP

صفحه 48-54

ایمان حاجیان نیا؛ محمد رضا پاک منش؛ مرتضی شمعانیان؛ مسعود عطاپور