موضوعات = روشهای اتصال دهی
تأثیر خواص فیزیکی وابسته به دما در مدل‌سازی اجزای محدود جوشکاری لیزری آلیاژ تیتانیوم

دوره 8، شماره 10، دی 1400، صفحه 16-27

فرید وکیلی تهامی؛ حامد حلیمی خسروشاهی؛ ابراهیم صفری


بررسی تجربی اثر پارامترهای لیزر بر روی استحکام و قطر سطح دکمه جوش نقطه‌ای لیزری فولاد زنگ نزن316

دوره 8، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 23-29

مهدی میرزالو؛ مهدی مدبری فر؛ معین طاهری؛ ایمان علی قورچی؛ علیرضا کاریان


اثر هندسه قالب در استحکام اتصال ورق‌های ‌آلومینیوم 3105 متصل شده با فرایند کلینچینگ

دوره 7، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 10-23

محمدحسین میرزائی؛ علی فضلی؛ پرویز اسدی؛ مهدی سلطان پور


بررسی تاثیر روش ( CMT ) بر درجه رقت روکش کاری استلایت 6

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 53-59

محمد مشهدگرمه؛ سید حسین الهی؛ مجید رجایی؛ محمود ریاضی فر؛ حسن حسینی


بررسی اثر عنصر تیتانیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش سخت پودری Fe-Ni-C-W

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 12-23

منصور صادقی نسب؛ محمدرضا خانزاده قره شیران؛ عباس سعادت


بررسی نحوه تاثیر خواص ورق بر شبیه سازی جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژ منیزیم

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 53-60

سهیل میرزا احمدی؛ Davood Afshari؛ زهیر بارسوم


بهینه سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری نقطه ای مقاومتی آلیاژ منیزیم AZ61

دوره 5، شماره 3، آذر و دی 1397، صفحه 44-51

Davood Afshari؛ علی غفاری؛ زهیر بارسوم