بررسی تاثیر هندسه ابزار ماسوره‌ای در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 6061-T6

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از ابزار ماسوره‌ای بر روی خواص مکانیکی اتصال آلیاژ آلومینیوم 6061-T6 در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی می‌باشد. روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی یکی از روش‌های مناسب جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم جهت کاهش عیوب جوش و افزایش استحکام اتصال می‌باشد. در این فرایند علاوه بر پارامترهای جوشکاری از جمله سرعت دورانی و سرعت پیشروی، نوع و هندسه ابزار نیز تاثیر بسیاری زیادی بر کیفیت و استحکام جوش دارد. در این مطالعه با استفاده از ابزار معمولی و ابزار ماسوره‌ای، تاثیر نوع ابزار و پارامترهای جوشکاری بر استحکام مکانیکی اتصال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد که ابزار ماسوره‌ای نسبت به ابزار معمولی کارایی و توانمندی بالاتری در اتصال این نوع آلیاژ دارد. از مهمترین ویژگی‌های این ابزار نسبت به ابزار معمولی امکان جوشکاری هر دو سمت ناحیه اتصال در یک مرحله از جوشکاری می‌باشد. همچنین از لحاظ استحکام مکانیکی اتصال، استفاده از ابزار ماسوره‌ای منجر به بهبود استحکام کششی اتصال و مقاومت به ضربه بهتر جوش شده است. بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری نشان می‌دهد که با افزایش سرعت دورانی ابزار از 900 به 1100 دور در دقیقه و نیز افزایش سرعت پیشروی ابزار از 25 به 32 میلیمتر بر دقیقه استحکام برشی اتصالات افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of bobbin tool geometry in friction stir welding of aluminum alloy 6061-T6

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karimi Ivanaki 1
  • Davood Afshari 2
  • Hassan Seidi 3
1 University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Narmak
3 Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of using bobbin tool on the mechanical properties of aluminum alloy 6061-T6 in friction stir welding. The friction stir welding method is one of the suitable process to welding aluminum alloys to reducing welding defects and increase joint strength. In this process, the welding parameters such as the rotational speed of tools and travel speed, beside the type and geometry of the tool also has a great effect on the quality and strength of the weld. In this study by using the typical tool and bobbin tool the effect of welding parameters on the mechanical strength of the welded joint are investigated. The results of this study show that the bobbin tool has a higher performance and capability in connection with this type of alloy. The main advantage of the bobbin tool is welding the both sides of the weld zone at one stage of the welding process compared to the typical tool. Also in terms of mechanical strength of connection, the use of bobbin tool has resulted in improving the tensile strength of the connection and resistance to a better impact. The effects of welding parameters show that by increasing the rotational speed of the device from 900 to 1100 rpm as well as increasing the travel speed of the tool from 25 to 32 mm/min of the joints shear strength has increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Friction Stir Welding
  • Aluminum Alloy 6061-T6
  • Bobbin Tool
  • Mechanical Strength
  • Fracture