دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 1-57 
بررسی تجربی و مدل‌سازی عددی فرآیند تراکم دینامیکی پودر آهن خالص و مخلوط‌ پودر آهن با ذرات سرامیک

صفحه 20-28

مجید علی طاولی؛ نصیر نمازی؛ ابوالفضل درویزه؛ هاشم بابایی؛ فرید عبدلی کمالی؛ رضا رجبیه فرد