دوره و شماره: دوره 10، شماره 5 - شماره پیاپی 67، مرداد 1402، صفحه 1-91 
تحلیل اثر فرایند پرسکاری داغ بر خواص مکانیکی ورق آلیاژ آلومینیوم 7075

صفحه 68-78

10.22034/ijme.2023.424240.1872

علیرضا جلیل؛ نصرالله بنی مصطفی عرب؛ مالک نادری؛ یعقوب دادگر اصل


شماره‌های پیشین نشریه

مقالات برتر کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران 2022
مقالات برتر کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران 2022
مقالات برتر کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران 2022