کلیدواژه‌ها = کشش عمیق هیدرودینامیکی
بررسی پارامترهای فرایند کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی با استفاده از روش‌های تاگوچی و اجزا محدود

دوره 9، شماره 10، دی 1401، صفحه 11-20

10.22034/ijme.2023.390896.1762

وحید مدانلو؛ حسین طالبی قادیکلایی؛ بهنام آخوندی؛ احمد مشایخی؛ فرزاد احمدی خطیر؛ علی زین العابدین بیگی


مطالعه شکل‌دهی فنجان‌های فولادی با استفاده از فرایند کشش عمیق هیدرودینامیکی

دوره 9، شماره 8، آبان 1401، صفحه 56-64

10.22034/ijme.2023.385634.1748

وحید مدانلو؛ بهنام آخوندی؛ احمد مشایخی؛ حسین طالبی قادیکلائی؛ علی زین العابدین بیگی