ساخت و مشخصه یابی آلیاژ آنتروپی بالا نانو ساختار FeCoNiCuCr با استفاده از آلیاژسازی مکانیکی تر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انشکده مهندسی و علم مواد تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ۷ کد پستی: ۴۳۳۴۴ - ۱۹۹۱۹

2 دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

چکیده

برخی از آلیاژهای مدرن، مانند آلیاژهای با آنتروپی بالا (HEAs)، به دلیل طیف وسیعی از خواص و کاربردهایشان، با شتاب بیشتری در حال پیشرفت هستند. آلیاژهای انتروپی بالا را می‌توان بوسیله عملیات متالورژی متنوع تهیه کرد، اما آلیاژسازی مکانیکی به دلیل افزایش حلالیت جامد، ساختار نانو کریستالی، همگنی بیشتر و انجام فرآیند در دمای اتاق یکی از ساده‌ترین، مقرون به صرفه‌ترین روش‌ها در نظر گرفته می‌شود. در این پژوهش از روش سنتز آلیاژسازی مکانیکی استفاده شده و با در نظر گرفتن روابط ترمودینامیکی، محصول آلیاژسازی مکانیکی صحت سنجی شده است. محصولات آسیاب شده و فازهای محلول جامد، شناسایی و بوسیله میکروسکپ الکترونی روبشی پراکندگی عناصر در نقاط مختلف بوسیله تصاویرمیکروسکپی نشان داده شده است. همچنین آنالیز پراش اشعه ایکس در کلیه مراحل آلیاژسازی مکانیکی تا 50 ساعت با استفاده از عامل کنترل کننده فرآیند مایع، نشان می‌دهد که آلیاژ سازی در زمان 20 ساعت بوقوع پیوسته است. اندازه کریستالی با استفاده از رابطه شرر محاسبه و کرنش شبکه اندازه‌گیری شده که به ترتیب 5 نانومتر و 1.9درصد براورد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fabrication and characterization of FeCoNiCuCr nano structured high entropy alloy using wet mechanical alloying

نویسندگان [English]

  • elahe mansouri 1
  • Hamid Khorsand 2
1 Faculty of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, No. 7, Pardis St., Mollasadra Av., Vanak Sq., Tehran, Iran
2 Faculty of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Some modern alloys, such as high entropy alloys (HEAs), are rapidly emerging due to their wide range of properties and applications. HEAs can be prepared from many metallurgical operations, but mechanical alloying is one of the simplest, most economical, and popular due to the increase in solid solubility, nanocrystalline structure, greater homogeneity, and performing the process at room temperature. The most suitable methods are considered. The method of synthesis of this category of alloys in this research is mechanical alloying, and using thermodynamic relations, the product of mechanical alloying has been validated. Milled products and solid solution phases, identified and by scanning electron microscope, the distribution of elements at different points is shown by MAP images. Also, XRD analysis in all stages of mechanical alloying up to 50 hours using liquid process controller shows that alloying is continuous in 20 hours. The crystal size was calculated using Scherer's relationship and the measured lattice strain was estimated to be 5 nm and 1.9%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-entropy alloys
  • Mechanical alloying
  • Nanostructures
  • PCA