طراحی و ساخت تجهیز سنگ جوری پیشرفته به منظور جداسازی کرومیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران .

2 گروه مهندسی معدن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

چکیده

سنگ جوری به‌عنوان یک مرحله مؤثر در فرآیند فرآوری مواد معدنی مطرح است و نتایج محدودی در این زمینه گزارش‌شده است. با به‌کارگیری این روش که در طبقه بندی جدایش های فیزیکی قرار می گیرد، صرفه‌جویی قابل‌توجهی در انرژی و افزایش تولید صورت می پذیرد. سنگ جوری در سه مرحله ورودی به سنگ‌شکن اولیه، خروجی از سنگ‌شکن اولیه و ورودی به جدا کننده های ثقلی مورد استفاده قرار میگیرد. در این پروژه، جداسازی کرومیت با طراحی و ساخت دستگاه سنگ جوری انجام‌شده است. بدین منظور ابتدا کانی‌ها توسط اسکنر سه‌بعدی تصویربرداری شده و پس از ایجاد ابر نقاط، حجم قطعه سنگ مربوطه به دست می‌آید و بر اساس آن قطر معادل قطعه‌ سنگ تعیین می‌شود. سپس قطعات سنگ بر روی نوار نقاله دستگاه ساخته شده قرار گرفته و توسط حس‌گر لودسل، جرم هر کانی روی نوار نقاله در حال حرکت اندازه‌گیری می‌شود و جرم مخصوص کانی تعیین میگردد. در نهایت با توجه به ابعاد و شروط مشخص شده، از مدل مربوط به هر فراکسیون مقدار عیار قطعه سنگ مشخص شده و بر اساس حد مشخص شده برای عیار، به بخش کنسانتره (جز با ارزش) یا باطله (جز فاقد ارزش) هدایت می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که کرومیت منطقه سبزوار با عیار 26/16 درصد و کانی‌های مزاحم همراه پس از ورود به دستگاه سنگ جوری طراحی‌شده، کنسانتره‌ اولیه‌ای معادل کرومیت 33/11 درصد و بازیابی 83/92 درصد تولید نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and construction of advanced sorting in order to Chromite segregation

نویسندگان [English]

  • Masumeh Ghorbani 1
  • Shahin Mesroghli 2
1 Department of mining engineering , Islamic Azad University , Science and research branch . Tehran / Iran.
2 Department of mining engineering. Islamic azad University. Science and research branch Tehran /Iran.
چکیده [English]

Ore sorting proposed as an important step in the ore dressing of chromite processing and limited results have been reported in this field. By using this method, which is included in the classification of physical separations, significant energy savings and increased production are made. In this project, the separation of chromite has been accomplished by designing and building an ore sorting device. For this purpose, minerals are first imaged by a 3D scanner, and after creating a cloud of points, the volume of the corresponding stone piece is obtained, and based on that, the equivalent diameter of the stone piece is determined. Then ores placed on the device’s conveyor and the mass of each pieces are measured by load cell sensor and the density of minerals determined. Finally, according to the size and specified conditions of each fraction, the grade of stone pieces determined and based on the specified limit for grade, it is directed to the concentrate section (valuable part) or tailings (non-valuable part). The obtained results illustrated that the Sabzevar chromite with a grade of 26.16 percent with gaunge minerals after ore sorting, produces an initial concentrate with 33.11 and 83.92 percent of the grade and recovery respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advanced ore sorting
  • physical separation
  • chromite
  • separation efficiency