تحلیل عددی و آزمایش خواص مکانیکی کامپوزیت یونی-پلیمری-فلزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

موادی که خاصیت الکترومکانیکی دارند، در صورتی که تحت اعمال ولتاژ قرار گیرند، دچار تغییر شکل می‌شوند؛ این مواد امروزه کاربردهای متنوعی دارند به همین علت توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. در مقاله انجام شده یک غشا از جنس کامپوزیت یونی – پلیمری - فلزی با هسته‌ی پلیمری از جنس نافیون که یک پلیمر الکترواکتیو می‌باشد و الکترود از جنس پلاتین که یک فلز نجیب است، ساخته شده و تحت اعمال ولتاژهای ثابت ۲،‌ ۳/۳ و ۵ ولت قرار می‌گیرد. مقادیر جابجایی به صورت تجربی محاسبه شده و در تحلیل المان محدود قرار داده شدند تا مدول یانگ محاسبه شود. هدف این مقاله بدست آوردن مدول یانگ ماده ساخته شده با استفاده از معلومات ولتاژ و جابجایی و جایگذاری در تحلیل المان محدود می‌باشد. با بررسی های صورت گرفته، مدول یانگ ماده ی مذکور برابر با ۱۰۹×۵۷/۰ پاسکال می‌باشد که عددی با دقت بالا است و می‌توان از آن در کاربردهای مختلف مواد کامپوزیت یونی-پلیمری-فلزی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical and experimental analysis on the properties of ionic-polymer-metal composites

نویسندگان [English]

  • Hamid Soleimanimehr 1
  • Amin Nasrollah 2
1 Assistant Professor of Department of mechanical engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of mechanical engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Electromechanical material under applied voltage will be deformed; nowadays these materials have diverse abilities which caused enormous attention and interest on them. In this research, a membrane from ionic – polymer - metal composites are manufactured; its strain is significant. Its main core is based on an electroactive core named Nafion® and the electrodes are made of metals such as Platinum which is a noble metal. Then 3 different voltages applied to the ionic – polymer - metal composites which were 2, 3.3 and 5 volts in step form; it should be mentioned that this is the last safe amount of voltage after measuring the deformation combining it with voltage and analyzing it with finite element method; however, It is a theoretical method. the young module or in the other word elasticity modulus, is measured which is 0.57×109 Pa and is a precise amount which can be used in the future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ionic-polymer-metal composite
  • finite element analysis
  • smart material
  • electromechanics
  • elasticity modulus