کلیدواژه‌ها = فنجان فولادی
مطالعه شکل‌دهی فنجان‌های فولادی با استفاده از فرایند کشش عمیق هیدرودینامیکی

دوره 9، شماره 8، آبان 1401، صفحه 56-64

10.22034/ijme.2023.385634.1748

وحید مدانلو؛ بهنام آخوندی؛ احمد مشایخی؛ حسین طالبی قادیکلائی؛ علی زین العابدین بیگی