دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1-73 
بهبود قدرت تشخیص یک انکودر خازنی خطی با لغزنده نامقید

صفحه 1-12

مریم طالب شمس آبادی؛ مهدی مدبری فر؛ محمدرضا شیخ الاسلامی


روشی جدید در پیش‏ بینی و کنترل تجربی پدیده چتر در فرایند داخل‏ تراشی

صفحه 56-73

مریم خلیلی گشنیگانی؛ منصور رفیعیان؛ محمدمهدی ابوترابی