بررسی تجربی و شبیه سازی المان محدود خواص قطعات آلومینیومی تولیدی در فرآیند ریخته گری با مدل فومی فداشونده در صنایع هوافضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه خواجه نصیر، تهران

2 استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

ریخته‌گری فوم از دست رونده با قابلیت ساخت قطعات با اشکال پیچیده و بدون نیاز به فرآیندهای ثانویه‌ای مانند ماشین‌کاری، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. فوم استفاده شده در ریخته‌گری فوم از دست رونده می‌تواند تأثیر مستقیمی بر معایب ظاهر شده در داخل قطعه و کیفیت محصول تولید شده داشته باشد. برای پیش‌بینی این معایب و بررسی فوم مطلوب برای ریخته‌گری آلومینیوم، در این تحقیق، فرآیند ریخته‌گری فوم از دست رونده برای سه فوم پلیمری پلی استایرن، آکریلونیتریل بوتادین استایرن و پلی لاکتیک اسید با بهره‌گیری از نرم افزار پروکست شبیه‌سازی شد و فرآیند واقعی ریخته‌گری نیز برای این سه الگوی فومی انجام شد. نتایج به دست آمده از آزمایشات خواص مکانیکی و آنالیز معایب قطعات تولیدی در فرآیند شبیه‌سازی و ریخته‌گری تجربی مشخص نمود که فوم پلی لاکتیک اسید می‌تواند به عنوان یک فوم مطلوب در ریخته‌گری فوم از دست رونده آلومینیوم با کمترین معایب و بهترین خواص مکانیکی نسبت به دو فوم دیگر استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on the experimental and finite element simulation of aluminum Compounds manufactured in lost foam casting process in the Aerospace Industry

نویسندگان [English]

  • amir alishahi 1
  • mohammad kazemi nasrabadi 2
1 Material Engineering, Khaje Nasir University, Tehran, Iran
2 assistant professor Shahid Sattari University of Aerospace Engineering
چکیده [English]

Lost Foam Casting (LFC) with the ability to fabricate parts with complex shapes and without the need for secondary processes such as machining, has been very much considered. The foam used in LFC can have a direct influence on the defects that appear inside the piece and the quality of the product produced. In order to predict these defects and to study on proper foams for casting aluminum in this research, the process of foam casting for for the three polystyrene foam polystyrene and acrylonitrile butadiene styrene and poly lactic acid was simulated using Procast casting simulator software and the real casting process was performed for these three foam patterns. The Results obtained from mechanical properties tests and analysis of disadvantages of manufactured components in the simulation and experimental casting process indicate that the poly lactic acid foam can be used as a suitable foam for casting aluminum in LFC method with the least defects and the best mechanical properties than 2 more foams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lost Foam Casting
  • Procast simulator
  • poly lactic acid