مطالعه تحلیلی و تجربی مکانیزم باربرداری در فرایند تراشکاری توسط تخلیه الکتریکی برش با سیم به کمک ارتعاشات آلتراسونیک


عنوان مقاله [English]

مطالعه تحلیلی و تجربی مکانیزم باربرداری در فرایند تراشکاری توسط تخلیه الکتریکی برش با سیم به کمک ارتعاشات آلتراسونیک