تحلیل دینامیکی ورق گرافن تک لایه تحت یک جرم متحرک با استفاده از روش الاستیسیته غیرمحلی و شبیه‌سازی دینامیک ملکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان عضو هیات علمی

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی‌ عصر (عج) ، رفسنجان

چکیده

در این مقاله، به مطالعه تاریخچة زمانی جابه جایی نقطه مرکزی نانو ‌ورق‌های تک‌لایه گرافن تحت عبور جرم متحرک، پرداخته شده است. جهت تحلیل عبور نانوذره بر روی ورق گرافن، از تئوری غیرمحلی الاستیسیته استفاده شده و در نهایت معادلات حاکم، با روش بسط عملکرد ویژه، استخراج شده‌اند. همچنین با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی، تاریخچه زمانی جابه‌جایی نقطه مرکزی ورق‌های گرافن تک‌لایه تحت شرایط مرزی مختلف و عبور نانو ذره فلزی با هندسه های مختلف (همچون مکعب مربع، کره و تیغه) در راستای طول و از میانه ی این ورق‌ها که از جمله پارامترهایی هستند که در تغییر رفتار گرافن موثر می باشند، بررسی شده و نتایج حاصل از محاسبات تئوری با شبیه سازی های دینامیک مولکولی مربوطه مقایسه گردیده است.
افزون بر این، نتایج حاصل از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی برای ورق یک لایه گرافن با نتایج حاصل از تئوری الاستیسیته غیرمحلی مربوط به آن، مقایسه شده و یک ضریب غیرمحلی برای مدل موردنظر پیشنهاد شده است. درنتیجه مقایسه ی نتایج حاصل از تئوری مربوطه و شبیه‌سازی اطمینان بیشتری را جهت اعتبار سنجی در مورد پاسخ ورق گرافن فراهم خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic behavior of single-layer graphene sheets subjected to a moving mass by using a nonlocal elasticity model and a molecular dynamics simulation

نویسندگان [English]

  • Sajjad Seifoori 1
  • Faeze Ebrahimi 2
1 Mechanical Engineering Department, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran
2 Mechanical Engineering Department, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan Iran
چکیده [English]

In this article, the study of the time history of the displacement of the central point of single-layer graphene nanosheets under the passage of moving mass has been studied. In order to analyze the passage of the nanoparticle on the graphene sheet, the non-local theory of elasticity was used and finally the governing equations were extracted by the special function expansion method. Also, by using molecular dynamics simulation, the time history of the displacement of the central point of single-layer graphene sheets under different boundary conditions and the passage of metal nanoparticles with different geometries (such as square cubes, spheres and blades) along the length and through the middle of these sheets, including There are parameters that are effective in changing the behavior of graphene, and the results of theoretical calculations have been compared with the relevant molecular dynamics simulations. In addition, the results of the molecular dynamics simulation for a single-layer graphene sheet have been compared with the results of the corresponding non-local elasticity theory, and a non-local coefficient has been proposed for the model. As a result, the comparison of the results obtained from the relevant theory and simulation will provide more confidence to validate the response of the graphene sheet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elasticity theory
  • Dynamic deflection
  • Graphene sheets
  • Moving mass
  • Molecular dynamics simulations