بررسی تجربی رفتار مکانیکی ساختار اینفینیتی الهام گرفته شده از پیله کرم ابریشم و مقایسه آن با ساختار میله ای جهت استفاده در ساختارهای سلولی معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 گروه معماری ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

3 پژوهشکده فرآیند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

4 گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان ، ایران

5 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، ایران

چکیده

ساختارهای سلول باز، ساختارهای سلولی معماری شده ای با یک هندسه تناوبی تعیین شده می باشند. پیله کرم ابریشم می تواند به عنوان یک ساختار طبیعی جهت طراحی سلولهای ساختار باز مورد استفاده قرار گیرد.پیله ابریشم از یک ساختار سلسه مراتبی با عملکرد چندگانه تشکیل شده است که طی میلیون ها سال جهت ایجاد شرایط بهینه برای دگردیسی و حفظ جان حشره در مقابل شکارچیان تکامل یافته است. در این مقاله با الهام گیری از ساختار حلقه اینفینیتی که توسط کرم ابریشم در ساخت پیله بکار می رود، ساختارهایی سلول باز، جهت بررسی خواص مکانیکی طراحی شد. به این منظور براساس فرمول ماکسول در طراحی ساختارهای سلول باز میله ای، نمونه های مختلف تشکیل شده از میله های مستقیم و یا ساختار دارای حلقه اینفینتی با پارامترهای متفاوت با استفاده از روش چاپ FDM ساخته شد. پس از ساخت قطعات، آزمون تنش کششی محوری بر روی نمونه ها انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که ساختارهای سلولی طراحی شده براساس حلقه های بکار رفته در پیله کرم ابریشم بصورت تک لایه غیر ایزوتروپیک بوده و رفتار مکانیکی متفاوتی در جهات مختلف از خود نشان می دهند. اگرچه ساختارهای سلولی اینفنیتی از مدول کششی و استحکام کمتری برخوردارند اما کرنش الاستیک بزرگتر و روند تدریجی شکست و در نتیجه تبدیل مدول کششی به خمشی در این ساختار از مزایای مهم آنها به حساب می آید که در کاربردهای مختلف مانند ساندویچ پنل های ساختمانی که وظیفه تحمل بار را ندارند، می توانند مورد توجه قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the mechanical behavior of the infinity structure inspired by the silkworm cocoon and comparing it with the rod structure for use in architectural cellular structures

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hosseini vajari 1
  • Hossein Moradi Nasab 2
  • Morteza Behzadnasab 3
  • Mahmoud Nikkhah Shahmirzadi 4
  • Majid Soltani 5
1 مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
2 , Department of Architecture, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Polymer Processing Faculty, Iran polymer and petrochemical institute, Tehran, Iran.
4 Department of Civil Engineering, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
5 Faculty of Mechanical Engineering, khajeh nasir toosi university of technology, Iran
چکیده [English]

Open cell structures are architectural cell structures with a determined periodic geometry that can be designed parametrically based on mathematical models or simulations of nature. The silkworm cocoon can be used as a natural structure to design open structure cells. The silk cocoon consists of a hierarchical structure with multiple functions, which have evolved over millions of years to create optimal conditions for metamorphosis and preserving the life of the insect against Predators. In this article, inspired by the infinite loop structure used by silkworms in making cocoons, open cell structures were designed to investigate mechanical properties. For this purpose, based on Maxwell's formula in the design of rod open cell structures, different samples consisting of straight rods or infinity ring structures with different parameters were made using FDM 3D printing method. After manufacturing the parts, the axial tensile stress test was performed on the samples. The obtained results showed that the cell structures designed based on the rings used in the silkworm cocoon are non-isotropic single layers. Although the infinite cell structures have a lower tensile modulus and strength, the larger elastic strain and the gradual process of failure, and as a result, the conversion of the tensile modulus to bending in this structure, is considered one of their important advantages, which are used in various applications such as building sandwich panels that bear the duty They don't have the burden, they can be noticed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cellular structure
  • sandwich panel
  • infinity structure
  • 3d printing
  • mechanical properties