بهبود خواص سایشی و ریزساختاری آلیاژ پیستون با استفاده از ذرات تقویت کننده ZrO2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران

2 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران

3 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

آلیاژهای Al-Si معمولاً در تولید قطعات خودرو از جمله پیستون و سیلندر استفاده می‌شوند. اگرچه این آلیاژ ویژگی‌های مطلوبی را برای استفاده در خودرو ارائه می‌دهد، اما چندین ویژگی ریزساختاری مانند وجود سیلیسیوم‌های سوزنی شکل یا دندریت‌ها، عملکرد قطعات تولیدشده را مختل می‌کند. در این مطالعه، از ذرات تقویت‌کننده ZrO2برای تولید کامپوزیت‌های زمینه فلزی به‌وسیله فرآیند اصطکاکی اغتشاشی استفاده شده است. ابتدا ویژگی‌های ریزساختاری ناحیه اغتشاشی (SZ) نمونه‌های تولیدشده با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرایند اصطکاکی اغتشاشی ویژگی‌های ریزساختاری فلز پایه ازجمله اندازه ذرات سیلیسیومی و توزیع این ذرات در فلز پایه را بهبود می‌بخشد. سپس توزیع ذرات و کیفیت پیوند بین ذرات تقویت‌کننده ZrO2 و آلومینیوم با استفاده از SEM مورد بررسی قرار گرفت. سپس برای تعیین خواص مکانیکی و سایش کامپوزیت‌ها، آزمون‌های سختی و سایش انجام شد. آزمایش‌های سایش پین بر دیسک با سرعت‌های 1 متر بر ثانیه و 2 متر بر ثانیه و بارهای اعمالی 5 نیوتن، 10 نیوتن و 20 نیوتن انجام شد. نتایج آزمون سایش نشان داد که مقاومت به سایش کامپوزیت تولیدشده در مقایسه با آلیاژ پایه حدود 172 درصد بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the wear and microstructural properties of piston alloys using ZrO2 reinforcing particles

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahimi Asiabaraki 1
  • Mostafa Akbari 2
  • Parviz Asadi 3
1 Department of Mechanical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Al-Si alloys are commonly used in the manufacture of auto parts, including pistons. Although this alloy offers desirable properties for use in pistons, several microstructural properties, such as the presence of needle-like silicones or dendrites, interfere with the performance of the components produced. In this study, ZrO2 reinforcing particles were used to produce metal-based composites by friction stir process. First, the microstructural characteristics of the stir zone (SZ) of the samples produced were studied using a optical microscope. The results showed that the friction stir process improves the microstructural properties of the base metal, including the size of the silicon particles, and the distribution of these particles in the base metal. Then the particle distribution and bond quality between ZrO2 and aluminum reinforcing particles were investigated using SEM. Then, hardness and wear tests were performed to determine the wear and hardness of the composites. Pin-on-disk wear tests were performed at speeds of 1 m / s and 2 m / s and normal applied loads of 5 N, 10 N and 20 N. The wear test results showed that the wear resistance of the produced composite was improved by about 172% compared to the base alloy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FSP
  • Microstructure
  • Piston alloy
  • Reinforcing particles
  • Wear