ارایه معادلات ساختاری، مدل اصلاح شده دینامیکی مواد و نقشه ضریب حساسیت به نرخ کرنش برای بررسی ناپایداری کار داغ و گرم فولاد زنگ نزن دوفازی 2205

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی و علم مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اراک

3 مدیر امور مهندسی بخش متالورژی، شرکت ماشین سازی اراک، اراک، ایران

چکیده

فولاد زنگ‌نزن دوفازی 2205 به دلیل مقاومت به خوردگی عالی همراه با خواص مکانیکی فوق‌العاده و کاربرد فراوان آن در صنایع مختلف در گستره‌ی دمایی متفاوت، بسیار مورد توجه است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای فولادهای زنگ‌نزن آستنیتی یا فریتی باشد. در پژوهش حاضر، آزمایش فشار داغ جهت شناخت رفتار کار داغ و گرم آلیاژ 2205 و تأثیر پارامتر‌های دما، نرخ کرنش و کرنش بر تنش سیلان آن‌ انجام گرفت. نمونه‌های استوانه‌ای شکل به قطر mm8 و ارتفاع mm12 در دماهای 600، 700، 800، 900، 1000، ˚C1100 و نرخ کرنش‌های 3/0، 1/0،‌ 01/0، 1-s 001/0 تا کرنش 6/0 تغییر شکل داده شدند. از معادلات ساختاری در جهت پیش‌بینی رفتار مکانیکی و آنالیز تنش سیلان این فولاد به کار گرفته شد و در نهایت از مدل اصلاح شده دینامیکی مواد و نقشه‌های ضریب حساسیت به نرخ کرنش(m) برای نشان‌ دادن محدوده‌ی دما و نرخ کرنش ایده‌آل برای کار داغ و گرم این آلیاژ مورد استفاده قرارگرفت. نقشه‌های ضریب حساسیت به نرخ کرنش(m) نشان داد پایداری کار داغ و گرم فولاد زنگ نزن دوفازی ۲۲۰۵ در سه ناحیه با دمای ˚C800 و نرخ کرنش 1-s 3/0، دمای ˚C1050 و نرخ کرنش 1-s 001/0 و دمای ˚C1050 و نرخ کرنش 1-s 3/0 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Construction of constitutive equations, modified dynamic materials model and strain-rate sensitivity coefficient map for investigation of hot and warm working instability of 2205 duplex stainless steel

نویسندگان [English]

  • Ali Sonboli 1
  • Fardin Nematzadeh 2
  • Ali Mojgani 1
  • Alireza Nouri 3
1 Department of Materials Engineering and Metallurgy, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran
2 مدیر گروه بین رشته ای و فرا رشته ای دانشگاه اراک
3 Manager of Arak Machine-Building Company
چکیده [English]

Duplex stainless steel 2205, famous for its excellent combination of high corrosion resistance and good mechanical properties, is widely used in the industrial fields in different temperature ranges, and can be a suitable alternative to austenitic or ferritic stainless steels. In the present study, the hot compression tests were performed to identify the hot and warm working behavior of duplex 2205 stainless steel and the effect of temperature, strain rate and strain parameters on its flow stress. Cylindrical specimens with a diameter of 8 mm and a height of 12 mm at temperatures of 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 °C and strain rates of 0.3, 0.1, 0.01, 0.001 s-1 were compressed to a strain of 0.6. The constitutive equations were used to predict the mechanical behavior and flow stress analysis of this steel, and finally the modified dynamic materials model and strain rate sensitivity(m) maps were used to indicate the best temperature and strain rate ranges for hot and warm working of this alloy. The strain rate sensitivity(m) maps showed the hot and warm stable workability of duplex 2205 stainless steel is in three domains with 800 °C temperature and 0.3 s-1 strain rate, 1050 ˚C temperature and 0.001 s-1 strain rate and 1050 ˚C temperature and 0.001 s-1 strain rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duplex stainless steel 2205
  • Constitutive equations
  • Modified dynamic materials model
  • Strain-rate sensitivity coefficient map
  • Hot and warm working