بررسی تجربی پارامترهای موثر در فرآیند ماشینکاری آلومینیوم T6-7075 بر زبری سطح با استفاده از روانکاری کمینه و سیال سرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان

2 ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

اثر استفاده از سیال سرد و روش روانکاری کمینه (MQL) در فرآیند تراشکاری آلیاژ آلومینیوم T6-7075 به دلیل کاربرد وسیع در صنایع مختلف از جمله هوا و فضا در این پژوهش مطالعه شده است. پس از بررسی پارامترهای تاثیرگذار در فرآیند ماشینکاری، سرعت برشی(Cutting Speed)، سرعت پیشروی(Feed) ، دمای سیال (Fluid Temperature) و عمق برش (Cutting Depth) در 3 سطح به عنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفته شده است. در این آزمایش فشار هوا، دبی سیال، زاویه نازل و فاصله نازل تا محل برش به عنوان پارامترهای ثابت هستند. زبری سطح قطعه کار در این مقاله به عنوان فاکتور خروجی بررسی شده است. برای طراحی آزمایش‌ها، تحلیل نتایج و بهینه سازی پارامترها از روش سطح پاسخ در نرم افزار Design Expert کمک گرفته شده است. جهت کاهش هزینه سیال برشی از روش روانکاری کمینه با سیال سرد استفاده شده است. نتایج نشان داد که زبری سطح در حالت روانکاری کمینه -20 درجه سانتیگراد نسبت به ماشینکاری با روانکاری کمینه +20 درجه سانتیگراد و روش خشک، به ترتیب 38.7% و 68.3% کیفیت سطح مطلوب‌تری ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of the Effective Parameters in 7075-T6 Aluminum Machining Process on Surface Roughness Using Minimum Quantity Lubrication (MQL) and Cold Fluid

نویسندگان [English]

  • abasali bagheri 1
  • vahid abedini 2
  • alireza hajialimohammadi 1
1 faculty of mechanical engineering, semnan university, semnan
2 Faculty of mechanical engineering, semnan university, semnan, iran
چکیده [English]

The effect of cold fluid and Minimum Quantity Lubrication (MQL) in the machining process of T6-7075 Aluminum alloy due to its wide application in various industries such as aerospace have been investigated in this paper. After examining the effective parameters in the machining process, 4 parameters: Cutting Speed, Feed Speed, Fluid Temperature and Cutting Depth are considered as input parameters. The effect of each parameter was investigated at 3 levels. In this experiment, Air Pressure, Fluid Flow, Nozzle Angle and Nozzle Distance to the cutting point are fixed parameters. Also, the Surface Roughness of the workpiece are considered as output. To design the experiments, analyze the results and optimize the parameters, Design Expert software using the response surface method (RSM) has been used. For reducing the cost of cutting fluid, the method of MQL with Cold Fluid has been used. The results showed that the surface roughness in-lubrication mode -20 ° C compared to +20 ° C and Dry Lubrication had 38.7% and 68.3% better surface quality, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum Quantity Lubrication (MQL)
  • Cold Fluid
  • Surface Roughness
  • T6-7075Aluminum