بررسی اثر فشار معکوس و اصطکاک بر جریان مواد در فرآیند اکستروژن پیچشی آلیاژ آلومینیوم 6063

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ساخت و تولید-دانشکده مکانیک-دانشگاه تربیت مدرس-تهران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این مقاله، تغییر شکل پلاستیک شدید از طریق فرآیند اکستروژن پیچشی مورد بررسی قرار گرفته است. در فرآیند اکستروژن پیچشی، قطعه به داخل یک کانال پیچشی فشرده می‌شود که این کار باعث ایجاد کرنش‌های برشی در ماده می‌شود. این کرنش‌های برشی منجر به یک ساختار ریزدانه در ماده می‌شود. برای بررسی نحوه تغییرشکل ماده، فرآیند اکستروژن پیچشی در نرم‌افزار المان محدود آباکوس شبیه‌سازی شد. اثرات فشار معکوس و اصطکاک بین قطعه و کانال مورد بررسی قرار گرفت. در مدل المان محدود، یک قطعه از آلیاژ آلومینیوم 6063 در یک کانال پیچشی با زاویه 45 درجه و طول 16 میلی‌متر شکل‌دهی شد. شبیه‎‌سازی‌های المان محدود با انجام آزمایش‌های تجربی صحه‌گذاری شدند. هنگامی که فشار معکوس 50 مگاپاسکال استفاده شد نمونه دچار اعوجاج شد که با افزایش فشار تا 70 مگاپاسکال بهبود یافت. بیشترین کرنش‌ها در گوشه‌های نمونه رخ دادند که مقادیر آن در حدود دو برابر کرنش‌های پلاستیک در لبه‌های نمونه بود. همچنین کرنش‌های پلاستیک محاسبه‌شده در نواحی مرکزی نمونه (042/0) در مقایسه با کرنش‌های ایجاد شده در گوشه‌ها و لبه‌های نمونه بسیار پایین بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Backpressure and Friction on Material Flow in the Twist Extrusion Process of 6063 Aluminum Alloy

نویسندگان [English]

  • Seyed hassan Jahantab 1
  • Abdolvahed Kami 2
1 Tarbiat Modares University
2 Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In this paper, the severe plastic deformation by twist extrusion (TE) process is investigated. In this process, the workpiece is forced through a twist channel, which develops shear strains in the material. These shear strains result in a fine-grained structure in the material. For investigating the material deformation, the TE process was simulated in the Abaqus finite element (FE) software. The effects of backpressure and friction between the sample and channel were investigated. In the FE model, a sample of AA6063 aluminum alloy was formed in a twist channel with an angle of 45 degrees and a length of 16 mm. The FE simulation results were validated by conducting experimental tests. When the backpressure of 50 MPa was used, the sample was distorted, which improved by increasing the backpressure to 70 MPa. The highest strains occurred in the corners of the sample, which was about twice of the plastic strains obtained at the side edges of the sample. Furthermore, the calculated plastic strains in the central areas of the sample were very low (0.042) in comparison to the strains developed in the corners and side edges of the sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Severe plastic deformation
  • Fine-grained material
  • Twist extrusion process
  • Finite element simulation