بررسی تجربی و عددی اثر شوک دهی لیزری بر روی تنش پسماند و عمر خستگی در ورق سوراخ‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

2 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان

چکیده

فرایندی شوکدهی لیزری تکنولوژی جدیدی است که سبب افزایش عمر خستگی توسط ایجاد تنش‌های پسماند فشاری در سطح و در راستای عمق می‌گردد. هدف از این تحقیق افزایش عمر خستگی دراثر اعمال این فرایند به منظور ایجاد تنش پسماند فشاری در ناحیه ی دارای تمرکز تنش است. هدف اصلی، بررسی تاثیر پارامترهای مشخص شوک‌دهی مانند الگوی مسیر و انرژی پالس لیزر بر بیشترین مقدار تنش پسماند فشاری و عمق تنش پسماند فشاری در اطراف سوراخ در ورق به ضخامت 5 میلی متر از طریق دو روش شبیه سازی سه بعدی و تجربی است. جنس نمونه از آلومینیوم 7075 است. این جنس به دلیل استحکام و مقاومت به خستگی بالا در صنایع هوافضا استفاده می‌شود. ازروش شیارزنی برای اندازه گیری تنش پسماند استفاده شده است و نتایج بدست آمده نشان دهنده ی این حقیقت است که از فرایند شوک دهی لیزری می توان در قطعات دارای تمرکز تنش به منظور افزایش عمر خستگی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and numerical investigation of laser shock peening effects on residual stresses and fatigue life in hollow plate

نویسندگان [English]

  • Mahnoush Alinaghian 1
  • Saeid Golabi 1
  • Mohsen Irani Rahaghi 2
1 Department of Mech. Eng. Uni. of Kashan
2 Department of Mech. Eng. Uni. of Kashan
چکیده [English]

Laser shock peening (LSP) process is a modern technology that can be used to improve fatigue life by inducing compressive residual stresses on the surface and along the thickness of peened parts.The aim of this study is to improve fatigue life of parts due to apply this process in order to generate compressive residual stresses (CRS) on samples with stresses concentration .The main objective of this paper is to investigate the effect of LSP parameters include scanning pattern and laser pulse energy on maximum compressive residual stress (MCRS) and depth of CRS around a hole in a 5mm thickness using both finite element technique and experimental results.The specimen material is AA7075-T6 .This material is used in the aerospace industry due to its high strength and high fatigue resistance. Slitting method is used to determine the residual stresses. The results show that elaborate application of LSP could efficiently be used for stress concentration points and improve fatigue strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laser Shock Peening
  • Fatigue
  • Slitting method
  • Residual stress
  • Experimental test