بررسی تاثیر پارامترهای ﻓﺮآﯾﻨﺪ تولید بر خواص مکانیکی میلگرد ترمکس با روش تاگوچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز

2 دانشکده فناوریهای نوین، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

ترمکس یا خود تمپرینگ یک فرایند ترمومکانیکی است که به صورت یک عملیات درون‌خطی در واحدهای نورد به کار گرفته می‌شود. با استفاده از این فرایند، استحکام تسلیم میلگردهای ساختمانی به حداقل 500 MPa می‌رسد. با توجه به اهمیت استفاده از میلگرد با استحکام بالا، در تحقیق حاضر به بررسی و تعیین ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﻓﺮآﯾﻨﺪﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮﺍص ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻣﺤﺼﻮل دﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻠﮕﺮد آجدﺍﺭ با استفاده از تست‌های تجربی پرداخته شده است. با در نظر گرفتن چهار فاکتور موثر شامل دبی آب، فشار ترمکس، سرعت نورد و دماهای مختلف کوره، تست‌های کشش استاندارد بر روی نمونه‌های مختلفی از میلگرد آجدار انجام پذیرفت. با استفاده از متد تاگوچی آزمایش‌های مختلف طراحی گردید و سپس تأثیر پارامترهای مختلف بر خواص مکانیکی میلگردها (استحکام تسلیم، استحکام نهایی و شکل پذیری) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحلیل آماری شامل نسبت سیگنال به نویز و آنالیز واریانس نشان می‌دهند که تمام پارامترهای مورد بررسی به طور موثری بر خواص مکانیکی محصول تاثیرگذار هستند. بر اساس نتایج به دست آمده مقادیر بهینه پارامترها برای رسیدن به شرایط مطلوبی از استحکام و شکل پذیری تعیین گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of production process parameters effects on the mechanical properties of Thermex rebar by Taguchi method

نویسندگان [English]

  • Vahid Pouyafar 1
  • Ramin Meshkabadi 2
1 Mechanical Engineering Dep., University of Tabriz
2 Department of Advanced Technologies, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Thermex is a thermo-mechanical process which is used as an in-line operation after rolling process. By using this process, the yield strength of the rebar reaches to at least 500 MPa. Due to the importance of using high-strength rebars, in the present study, the influences of the process parameters on the rebar’s mechanical properties are investigated using experimental techniques. Considering four effective factors including water flow rate, Thermex pressure, rolling speed and different furnace temperatures, standard tensile tests were performed. The required experiments according to Taguchi method were designed and then the effect of mentioned parameters on the mechanical properties (yield strength, ultimate strength and ductility) of the rebar was studied. Statistical investigation includinf signal to noise (S/N) ratio and analysis of variance (ANOVA) showed that all the mentioned parameters have s significant influence on the mechanical properties. Based on the results, the optimal values of the parameters were determined to achieve optimal conditions of strength and ductility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermex
  • Rebar
  • Mechanical Properties
  • Taguchi Method