بررسی اثر سختکاری استحاله‌ای سطحی توسط لیزر دیودی توان بالا روی ریزساختار، سختی و رفتار سایشی فولاد ابزار سرد کار AISI O1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار مرکز علوم و فنون لیزر ایران

چکیده

در این تحقیق سختکاری استحاله‌ای سطحی فولاد ابزار سرد کار AISI O1 توسط لیزر دیودی توان بالا با بیشینه توان 1600 وات با پارامترهای توان و سرعت اسکن متفاوت موردبررسی قرار گرفت و مشخصه یابی ریزساختاری، فازی، ریز سختی سنجی و سایش برای بررسی اثر سختکاری توسط لیزر، انجام گردید. فرآیند سختکاری منجر به ایجاد منطقه‌ی سختکاری شده با عمق حدود 2 میلی‌متر و عرض بالای 10 میلی‌متر شد. ریزساختار ناحیه‌ی سختکاری شده شامل فازهای مارتنزیت و آستنیت باقی‌مانده بود و سختی برای پارامترهای مختلف در محدوده‌ی 760 تا 650 ویکرز حاصل شد. افزایش گرمای ورودی باعث افزایش درصد آستنیت باقی‌مانده شد و منجر به ایجاد ساختار درشت مارتنزیت گردید و سختی برای نمونه با بالاترین گرمای ورودی دارای کمترین مقدار بود. مقایسه‌ی خواص سایشی نمونه‌های سختکاری شده با نمونه‌ی سخت شده در روغن و بازپخت و همچنین نمونه‌ی آنیل شده، مشخص کرد که فرآیند سختکاری منجر به بهبود خواص سایشی نمونه‌های سختکاری شده گردیده است و مقاومت به سایش نمونه‌ی سختکاری شده توسط لیزر در حدود 10 برابر نمونه‌ی آنیل شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of surface transformation hardening by high power diode laser on the microstructure, hardness and wear behavior of AISI O1 cold work tool steel

نویسندگان [English]

  • Amirsalar Dehghani 1
  • امیررضا فرنیا 2
  • Mohammad Javad Torkamany 3
1 Islamic azad university science and research branch
2 Islamic azad university science and research branch
3 Iranian National Center for Laser Science and Technology
چکیده [English]

In this study, surface transformation hardening of AISI O1 cold work tool steel was investigated by use of a high power (1600 W) diode laser apparatus. In order to evaluate the effect of laser hardening, different output powers and scanning rates were applied and microstructures and phases were characterized, as well as micro-hardness and wear resistance were measured. The hardening treatment resulted in formation of a hardened zone of about 2 mm depth and up to 10 mm width at the surface of sample. The microstructure of this hardened zone was comprised of martensite and residual austenite; average surface hardness of the samples treated under various set of variable parameters was 650 to 760 Vickers. Increase of heat input caused increase of residual austenite content and formation of coarse martensite structure so that the least hardness was obtained for the sample processed by the highest heat input. Comparing wear resistance of laser hardened samples with traditionally quench-temper hardened and annealed specimens, it was revealed that the laser hardening process improves wear resistance of hardened samples so that wear resistance of the samples hardened via laser was about 10 times of the annealed ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface Transformation Hardening
  • AISI O1 Cold work Tool Steel
  • High Power Diode Laser
  • Hardness
  • Wear Resistance