بررسی تجربی و عددی خمکاری با لیزر ورقهای ترکیبی ماشینکاری شده با در نظر گرفتن مکانیزم‌های خمکاری مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه صنعتی اراک

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این پژوهش، خمکاری به کمک لیزر ورقهای ترکیبی ماشینکاری شده به وسیله آزمایش‌های تجربی و شبیه‌سازی‌های عددی مورد بررسی قرار گرفته است. باید توجه داشت که به دلیل وجود ضخامت‌های متفاوت در ورقهای ترکیبی ماشینکاری شده، خمکاری به کمک لیزر این ورقها در مقایسه با ورقهای ساده ی یکپارچه پیچیده‌تر می‌باشد. همچنین پدیده خمش چند منحنی که غیر یکنواختی تغییر شکل‌ها در جهت عرضی می‌باشد به صورت محسوس‌تری در خمکاری به کمک لیزر ورقهای ترکیبی ماشینکاری شده نسبت به ورقهای یکپارچه دیده می‌شود. در این مقاله، یک روش جدید تابش‌دهی بر مبنای تغییر سرعت اسکن لیزر برای خمکاری به کمک لیزر ورقهای ترکیبی ماشینکاری شده پیشنهاد شده است. ثابت می‌شود که با استفاده از روش تابش‌دهی پیشنهاد شده، اختلاف در زاویه خمش قسمت‌های نازک و ضخیم ورقهای ترکیبی ماشینکاری شده و همچنین پدیده خمش چند منحنی به شدت کاهش یافته است. نتایج زوایای خمش و پدیده خمش چند منحنی با در نظر گرفتن مکانیزم‌های خمشی متفاوت در قسمت‌های نازک و ضخیم ورق ترکیبی ماشینکاری شده ثابت می‌کنند که روش تابش دهی پیشنهاد شده، روش مناسبی برای خمکاری به کمک لیزر ورقهای ترکیبی ماشینکاری شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and numerical investigation of laser bending of tailor machined blanks with different bending mechanisms

نویسندگان [English]

  • Mehdi Safari 1
  • Mahmoud Farzin 2
1 Department of Mechanical Engineering/Arak University of Technology/Arak/Iran
2 Isfahan University of Technology
چکیده [English]

In this work, the laser bending of tailor machined blanks has been investigated with experimental tests and finite element simulations. It should be noted because of presence of different thicknesses in the tailor machined blanks, their laser bending process is more complicated than the monolithic sheets. In addition, multi-curvature bending phenomenon that is the non-uniformity of deformations in the transverse direction can appear more considerably in the laser bending process of tailor machined blanks than the monolithic sheets. In this paper, a new irradiating scheme has been proposed based on laser scanning speed variations for laser bending of tailor machined blanks. It is proved that with the proposed irradiating method, the differences in the bending angles of thin and thick sections of tailor machined blanks and also multi-curvature bending phenomenon has been extremely decreased. The results of bending angle and multi-curvature bending phenomenon with considering the different mechanisms in thin and thick sections of tailor machined blank demonstrate that the proposed irradiating scheme is an appropriate method for laser bending of tailor machined blanks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laser bending
  • Tailor machined blank
  • Irradiating scheme
  • Multi-Curvature bending phenomenon
  • bending angle