به کارگیری تکنیک حرارت نگاری پالسی در ارزیابی عیوب خوردگی در ورق‌های فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مکانیک ، پردیس دانشکده‌های فنی ، دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران

3 کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مکانیک ، پردیس البرز ، دانشگاه تهران

چکیده

حرارت نگاری پالسی امروزه در صنایع مختلف برای بازرسی و پایش برخی قطعات، مورد استفاده قرار می‌گیرد. خوردگی در سازه‌های فلزی از مهمترین عیوبی است که هر ساله هزینه‌های زیادی را به صنایع تحمیل می‌کند که با تشخیص به موقع آن می‌توان بخشی از این هزینه‌ها را کاهش داد. روش‌های زیادی برای تشخیص عیب خوردگی وجود دارد اما سرعت زیاد انجام آزمون، عدم نیاز به تماس، بررسی و بازرسی سطوح بزرگ در زمان کم و قابلیت انجام آن بر روی بسیاری از مواد، از جمله مزایای حرارت نگاری پالسی است. در این مقاله، برای تشخیص و بررسی عیب خوردگی در ورق‌های فلزی از روش‌های آزمون غیرمخرب، روش حرارت نگاری پالسی استفاده شده است. نمونه‌های مورد آزمایش در این مقاله از جنس فولاد کم کربن و فولاد آلیاژی ساخته شدند که کاربردهای فراوان در صنایع مختلف دارند. هدف این پژوهش شبیه سازی و شناسایی عیوب خوردگی در قطعات فولادی بود. عیوب مختلفی جهت بررسی قدرت این آزمون غیرمخرب در تشخیص حداقل قطر و بیشترین عمق، طراحی و ساخته شدند. اثر فاصله منابع تحریک، زاویه تابش، جنس نمونه‌ها و طول زمان تحریک در آزمون‌های انجام شده، مورد بررسی قرار گرفت. توانایی و قدرت تشخیص عیوب بدون نیاز به پردازش تصویر از مزایای روش به کار برده شده است. از الگوی عیوب ایجاد شده در نمونه ها، در نمونه فولاد کم کربن کوچکترین عیب با قطر 4 میلی‌متر در عمق 1 میلی‌متر و در نمونه فولاد آلیاژی کوچکترین عیب با قطر 3 میلی‌متر در عمق 1 میلی‌متر از سطح قابل تشخیص بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applying pulse thermography technique for corrosion defect evaluation on the steel plates

نویسندگان [English]

  • Alireza Ahmadi 1
  • Mohammadreza Farahani 2
  • Amirreza Ardebili 3
1 MSc, School of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 School of mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran
3 MSc, School of Mechanical Engineering, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Pulse thermography is used in various industries to inspect and monitor certain parts and assemblies. Corrosion in steel structures and components is one of the most important defects that impose huge costs on industries each year, which can be partially reduced by timely detection. There are many ways to diagnose corrosion, but the high speed of testing, the need to not sample, the inspection of large surfaces in low time, and the ability to perform it on many materials, are the advantages of pulse thermography. In this paper, from non-destructive testing methods, pulsed thermography is used to detect corrosion defects in metal sheets. The samples tested in this paper are made of low carbon steel and alloy steel which have many applications in various industries. The aim of this study was to simulate and identify corrosion defects in steel parts. Various defects were designed and fabricated to evaluate the strength of this non-destructive testing in determining the minimum diameter and maximum depth. The effects of excitation sources distance, radiation angle, material of samples and duration of excitation on the tests were investigated. The ability to detect defects without the need for image processing has been exploited to the advantage of the employed method. From the pattern of defects created in the samples, the smallest detected defect in the low carbon steel specimen was 4 mm in diameter at 1 mm depth and in the alloy steel specimen the smallest detected defect was 3 mm in diameter at 1 mm depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion
  • Non-Destructive Testing
  • Pulse Thermography, steel plates