تحولات بافت بلوری لوله های فولاد زنگ نزن فریتی 409 در اثر تغییر شکل شدید مومسان و آنیل بعد از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه دوشیشا، کیوتو، ژاپن

چکیده

از آن جا که بافت بلوری فولادهای زنگ نزن فریتی تعیین کننده بسیاری از خواص آن‏ها است، مطالعه تحولات آن اهمیت قابل توجهی دارد. با این حال، علی رغم آن که تحولات بافت بلوری فولادهای مذکور حین اعمال برخی از فرآیندهای رایج شکل دهی نظیر نورد به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است، پژوهش‏ها‏ی اندکی بر روی تحولات بافت بلوری این فولادها حین اعمال تغییر شکل شدید مومسان انجام شده است. در این پژوهش، تحولات بافت بلوری لوله‏های فولاد زنگ نزن فریتی 409 بعد از اعمال یک فرآیند تغییر شکل شدید نسبتاً جدید به نام "فشار در کانال لوله‏ای" به همراه آنیل بعد از آن مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که اعمال فرآیند مذکور، سبب کاهش شدت بافت بلوری ناشی از نورد ورق اولیه لوله و آنیل بعد از آن می‏گردد. همچنین، به علت ظهور اجزاء جدید در بافت بلوری و حذف برخی از اجزاء دیگر آن در اثر فرآیند مذکور، نسبت لنکفورد لوله در هر دو راستای طولی و محیطی افزایش پیدا می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Texture evolution of 409 ferritic stainless steel tubes through severe plastic deformation and subsequent annealing

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Farshidi 1
  • Hiroyuki Miyamoto 2
1 Department of Metallurgical and Materials Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Doshisha University, Kyoto, Japan
چکیده [English]

Since most of properties of Ferritic Stainless Steels (FSS) is dependent on their crystallographic texture, investigation on the evolution of texture of these alloys through metallurgical processes seems important. However, although different studies are focused on this topic, they have usually considered evolution of texture through conventional forming processes such as rolling while evolution of texture of these steels through severe plastic deformation is less studied. Therefore, the aim of this work is to investigate the evolution of texture of FSS 409 through imposition of a recently developed severe plastic deformation process called Tube Channel Pressing (TCP) accompanied by a subsequent annealing. Results show that processing by TCP and a subsequent annealing weakens the initial texture of tube derived from the rolled sheet. In addition, Lankford value in both of the circumferential and longitudinal directions of tube increases after the applied treatment due to arising of new texture component as well as removal of a few of initial texture components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Severe plastic deformation
  • Subsequent annealing
  • Ferritic stainless steel
  • Crystallographic texture