بررسی تجربی صافی سطح و سلامت سطح در فرآیند تراشکاری داغ فولاد ضدزنگ (ph 17-4 (630AISI به کمک روانکاری کمینه (MQL)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ساخت و تولید،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

3 استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه هوایی شهید ستاری،تهران،ایران

چکیده

فولاد ضدزنگ17-4 PH یکی ازفولاد های ضدزنگ با استحکام بالا می باشد که کاربرد بسیاری در صنایع نظامی، نفت وگاز و غیره دارد که به دلیل استحکام بالا ماننددیگر موادسخت برش ماشین کاری آن دارای معضلات بسیاری می باشد.با توجه به پیشرفت های بسیار در بهبود خواص مواد به ویژه استحکام و سختی آن ها در سالیان اخیر،این امراهمیت بیشتری به خود گرفته است.استفاده از منبع حرارتی کنترل شونده درکنار ماشینکاری (ماشین کاری داغ) به عنوان شیوه ای کارآمد برای ماشینکاری مواد سخت برش معرفی شده است.این امر همچنین باعث بهبود چشمگیر پارامتر های خروجی فرایند می شود. برای از بین بردن معضلات دیگر مانند سایش ابزار و نفوذ در دمای بالا در کنار فراینداز روانکاری کمینه (MQL) استفاده شده است .صافی سطح به عنوان یک پارامتر مهم در ماشینکاری به علت استحکام وسختی بسیاربالا یکی ازچالش های ماشینکاری این فولاد می باشد. بااستفاده ازین روش صافی سطح وهمینطور سلامت سطح نهایی به مقداربسیار چشمگیری بهبود یافته است.دراین پژوهش تاثیرسرعت برشی،سرعت برشی ودمای اعمال شده درفرآیند برصافی سطح وسلامت سطح در فرایند تراشکاری بررسی شده است. با استفاده از ماشین کاری ترکیبی صافی سطح نهایی 70 تا 100 درصد بهبود داده شده است و همچنین بدست اوردن پروفیل یکنواخت زبری سطح نیز نشان داده شده است.ماشین کاری ترکیبی نشان داده است که تمامی عیوب سطحی مانندترک و میکروترک ها و همچنین ذرات چسبیده شده روی سطح را از بین می برد که نشان دهنده بهبود چشمگیر در استحکام خستگی نیز می تواند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on surface roughness and quality of Hybrid MQL and Thermally-Enhanced Turning of Stainless Steel 17-4 PH (AISI 630)

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Moghadasi 1
  • Mohammad Jafar Hadad 2
  • Mohammad Kazemi Nasrabadi 3
1 manufacturing department,school of mechanical engineering,university of Tehran,Tehran,Iran
2 manufacturing department,school of mechanical engineering,university of Tehran,Iran
3 school of mechanical engineering,shahid sattari university,Tehran,Iran
چکیده [English]

17-4 ph stainless steel is one of the high strength stainless steel that is widely used in military, oil and gas industries, which has many problems due to its high strength, such as other new and high strength materials face to a lot of problems. Due to the great improvement in material properties especially their strength and hardness in recent years, this has become more evident. The use of controlled heat source along with machining (hot machining) (heat-assisted machining) has been introduced as an efficient way for machining hard-cutting materials. This also significantly improves the process output parameters. Minimum quantity lubrication (MQL) has been used to eliminate other dangers, such as tool wear and high-temperature infiltration. The surface roughness as an important parameter in machining due to its high strength and hardness is one of the challenges of machining this steel. Using this method, surface integrity has improved significantly. In this study, the effect of cutting velocity, feed rate and applied temperature on the surface have been investigated on the surface integrity. The surface roughness has been improved by using a hybrid machining up to 70 to 100%, as well as a uniform surface roughness profile. The hybrid machining has shown that all surface imperfections, such as tricks and microcracks, sticking particles Eliminates at the surface, which can indicate a dramatic improvement in fatigue strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hard to cut materials
  • heat-assisted machining
  • surface integrity
  • minimum quantity lubrication (MQL)