بررسی تاثیر تعداد مراحل بازیافت بر روی نرخ جریان مذاب و درصد کریستالی در فرآیند تزریق در کامپوزیت چوب-پلاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 مدیر آموزش های آزاد و توسعه دوره های کوتاه مدت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال

3 استادیار، مهندسی مکانیک و هوافضا، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

4 دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

چکیده

بازیافت محصولات کامپوزیت چوب پلاستیک به صورت مکانیکی گامی در راستای حفظ منابع محیط زیست و کاهش آلایندگی می‌باشد. یکی ازمشکلات بازیافت های مکرر تغییر در خواص فیزیکی و مکانیکی از جمله تغییر در ساختار مولکولی محصولات می‌باشد. در این تحقیق به منظور تحلیل تغییر ساختار مولکولی در اثر بازیافت، گرانول کامپوزیت چوب پلاستیک با نسبت وزنی 70 درصد پلی اتیلن با چگالی بالا به روش اکسترود تهیه و در 5 سیکل، آسیاب و تزریق شده است. آزمون های تجربی در فشار تزریق 60 بار و فشار نگهدارنده 70 بار و زمان فشار دوم 2 ثانیه انجام شد. جهت بررسی ساختار مولکولی نمونه‌های بازیافت شده آزمایش‌های نرخ جریان مذاب و درصد کریستالی انجام گرفت. پلی اتیلن با چگالی بالا با داشتن زنجیرهای بلند، با قرار گرفتن در سیکل بازیافت و شکسته شدن زنجیره‌ها، افزایش وزن مولکولی، افزایش ویسکوزیته را به همراه داشته که باعث کاهش نرخ جریان مذاب در نمونه‌های بازیافتی، شده است. بی‌‌نظمی ایجاد شده در اثر ادامه شکسته شدن زنجیره‌ها و از بین رفتن نیروی بین زنجیره‌ها عامل افزایش نرخ جریان مذاب تا 2.8 gr/10min و تبدیل ساختار مولکولی نیمه کریستالی به آمورف و کاهش درصد کریستالی به میزان 30 درصد شده است. افزایش سیکل بازیافت باعث کاهش زمان تخریب تا9 دقیقه در نمونه‌های بازیافتی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and effect of number of recycling steps on molten flow rate and crystalline percent in injection process in wood-plastic composite

نویسندگان [English]

  • zahra salahshornejad 1
  • Ehsan Shakouri 2
  • shahram etemadi 3
  • mohamad najafi 4
1 islamic azad university
2 Islamic Azad University-North Tehran Branch
3 islamic azad
4 islamic azad university
چکیده [English]

Mechanical recycling of wood products is a step towards maintaining environmental resources and reducing pollution. One of the problems of repeated recycling is the change in physical and mechanical properties, including changes in the molecular structure of products. In this research, in order to analyze the redox molecular structure, a granule of plast with a weight ratio of 70% high density polyethylene is prepared by extruding method and is injected in 5 cycles. Experimental experiments were carried out at a 60-bar injection pressure and a 70-bar retaining pressure and a second pressure time of 2 seconds. Molecular flow rates and crystalline percentages were tested to investigate the molecular structure of the recovered samples. High-density polyethylene with high chain length, with recycling and chain breakage, increased molecular weight, increased viscosity, which reduced the flow rate of molten material in recycled samples. The damage caused by the continuity of the chains and the loss of power between the chains causes an increase in the molten flow rate of 2.8 gr / 10min and the conversion of the semi crystalline molecular structure to amorphous and the reduction of the percentage of crystalline by 30% Is. Increasing the recycling cycle reduces the destruction time to 9.3 minutes in recycled samples

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plastic Composite
  • Injection Molding
  • Recycling
  • Crystal Percentage
  • Melt Flow Rate