مطالعه تجربی خواص مکانیکی و ریخت‌شناسی قطعات تولید شده به روش ریخته‌گری با مدل فومی فدا شونده برای آلیاژ A356

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، الیگودرز

2 گروه مهندسی مکانیک/ دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی

3 گروه مهندسی مکانیک/ دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی (ره)

چکیده

ریخته‌گری با مدل فومی فدا شونده یکی از روش‌های جدید ریخته‌گری است که به علت برخورداری از ویژگی‌های خاص تولید، موردتوجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. به دلیل خواص مطلوب این روش کاربرد آن روز به روز درحال‌توسعه می‌باشد. کنترل آسان پارامترهای فرآیند ریخته‌گری با مدل فومی فدا شونده منجر به تولید ریخته‌گری بدون عیب قطعات پیچیده می‌شود. در این پژوهش، ابتدا پارامترهای اثرگذار از قبیل چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان در فرآیند ریخته‌گری با مدل فومی فدا شونده شناسایی و در سطوح مختلف انتخاب گردیده است. سپس به کمک طراحی آزمایش تاگوچی، آزمایش‌ها به‌گونه‌ای طراحی گردیده که تأثیر هر یک از پارامترهای اثرگذار روی کیفیت سطح، درصد تخلخل و سختی نمونه‌ها بررسی شدند. نتایج نشان داد که بهترین حالت برای دستیابی به کمترین مقدار تخلخل، کمترین عیوب ظاهری و بالاترین سختی مربوط به ویسکوزیته پوشان 20 پاسکال ثانیه، دمای ذوب‌ریزی 740 درجه سلسیوس و چگالی فوم 20 کیلوگرم بر مترمکعب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of mechanical properties and morphology of parts made by lost foam casting for A356-Alloy

نویسندگان [English]

  • Shahrouz Yousefzadeh 1
  • Parviz Kahhal 2
  • Mohammad Kashfi 3
1 - Department of Mechanical Engineering, Aligudarz Islamic Azad University, Aligudarz.
2 Department of Mechanical Engineering, Ayatollah Alozma Boroujerdi, Boroujerd, Iran.
3 Department of Mechanical Engineering, Ayatollah Alozma Boroujerdi, Boroujerd, Iran.
چکیده [English]

Lost Foam Casting (LFC) is one of the new methods of casting developed in recent years in many industries. This casting method enjoys many advantages competing with traditional casting methods. Take control of process parameters in LFC lead to the production of complex and high-quality specimens. The objective of the present study is the effective parameters optimization in lost foam casting using Taguchi method based on experimental results. At the first stage, the effective casting parameters such as foam density, melting temperature and coating viscosity are selected as optimization design variables. On the second stage required samples are fabricated in three different levels. In addition, the effects of considered parameters are studied on the surface quality, porosity and stiffness of the samples by Taguchi method. The results showed that the lowest porosity, maximum hardness and the best surface quality are determined for the coating viscosity 20 Pa.s, the melting temperature 740°C and foam density 20 kg/m3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lost Foam Casting
  • Alloy A356
  • Melting point
  • Porosity
  • Foam Density