بررسی تاثیر نیرو در حین ارتعاشات زیر رزونانس بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد ساده کربنی جوشکاری شده تحت فرآیند GMAW

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

3 دانشکده مواد فلزی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر نیرو در حین ارتعاشات زیر رزونانس بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد ساده کربنی جوشکاری شده تحت فرآیند GMAW می باشد. برای انجام آزمایش، ورق های فولادی ساده کربنی مطابق با دستورالعمل جوشکاری WPS به یکدیگر جوش داده شده‌‌اند. 3 عدد از نمونه ها تحت عملیات ارتعاشی با نیروهای مختلف و یک نمونه به عنوان نمونه شاهد (بدون ارتعاش) در نظر گرفته شده است. آزمایش های سختی سنجی، کشش، ضربه و بررسی ریزساختار روی تمامی نمونه ها مطابق با استانداردهای رایج انجام گرفته است. نتایج آزمایشات، افزایش استحکام تسلیم را در نمونه های مرتعش شده نشان داده است. استحکام تسلیم در نمونه بدون ارتعاش 319 مگاپاسکال و در نمونه های مرتعش شده 381، 363، 421 مگاپاسکال شده است. نتایج آزمایشات مقاومت به ضربه نمونه ها حاکی از افزایش مقاومت به ضربه نمونه های مرتعش شده می باشد. مقاومت به ضربه در نمونه بدون ارتعاش 5/5 ژول و در نمونه های مرتعش شده 5/16، 18، 10 ژول شده است. نتایج سختی سنجی بدست آمده از آزمایش ویکرز نمونه ها، کاهش سختی نمونه های مرتعش شده را نشان می دهد. نمونه بدون ارتعاش در ناحیه متاثر از حرارت 189 ویکرز و در نمونه های مرتعش شده 141، 152، 120 ویکرز می باشد و همچنین مقادیر سختی در ناحیه جوش نمونه بدون ارتعاش 244 ویکرز و در نمونه های مرتعش شده 178، 193، 103 ویکرز می باشد. نتایج بررسی‌های ریزساختاری، تغییرات چشمگیری را نشان نمی دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the effect of the force during the sub resonant vibrations on mechanical properties and microstructure of low carbon steel GMAW weldment