بررسی پارامترهای مؤثر بر میزان براده برداری در فرایند ماشینکاری به کمک سیال ساینده با محور چرخان


عنوان مقاله [English]

بررسی پارامترهای مؤثر بر میزان براده برداری در فرایند ماشینکاری به کمک سیال ساینده با محور چرخان