مدل سازی فرایند شکل دهی حرارتی پلیمر پلی استایرن با قابلیت ضربه پذیری بالا


عنوان مقاله [English]

مدل سازی فرایند شکل دهی حرارتی پلیمر پلی استایرن با قابلیت ضربه پذیری بالا