ارائه روند طراحی و ساخت ترانسدیوسر آرایه فازی خطی آلتراسونیک جهت تمرکز امواج در فرکانس های پایین


عنوان مقاله [English]

ارائه روند طراحی و ساخت ترانسدیوسر آرایه فازی خطی آلتراسونیک جهت تمرکز امواج در فرکانس های پایین