تاثیر پارامتر‌های حرکتی پرداخت کاری به روش سایشی مغناطیسی بر روی سطح محدب و مقعر آلومنیوم آلیاژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مکانیک،دانشکده فنی ومهندسی ،دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 گروه ساخت و تولید دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر,،تهران،ایران

چکیده

در فرآیند پرداخت‌کاری با ذرات ساینده مغناطیسی، پارامترهای متعددی بر صافی سطح نهایی قطعه تأثیر گذارند. این پارامترها شامل ویژگی‌های مربوط به شرایط ماشین-کاری، خصوصیات قطعه‌کار و یا ویژگی‌های پودر ساینده هستند. مقاله حاضر،به تاثیر پارامتر‌های حرکتی فرآیندMAF، بر سطح محدب و مقعر آلومنیوم آلیاژی بصورت تجربی، پرداخته است. این پارامتر‌ها شامل سرعت دورانی، سرعت خطی، فاصله برس ساینده تا قطعه‌کار (گپ)، چگالی شار مغناطیسی و زاویه انحنا می‌باشد. برای این منظور از آهنربای سر کروی استفاده شده و پودر مورد استفاده از روش آلیاژ‌سازی مکانیکی تهیه شده است. همچنین، از استراتژی‌ حرکتی رستر صفر درجه دو طرفه برای مسیر حرکت ابزار، استفاده شده است. طراحی آزمایش با استفاده از نرم‌افزار مینی‌تب انجام شد. با توجه به نتایج آنالیز واریانس، مشخص شد که تمامی فاکتورهای اصلی و یا تداخل آن‌ها مؤثر می‌باشند. همچنین، تغییرات زبری بر سطح محدب بیشتر از سطح مقعر می‌باشد. در سطح محدب با افزایش زاویه انحنا، تغییرات زبری کاهش پیدا می‌کند. بر سطح محدب قطعه‌کار با افزایش چگالی شار مغناطیسی، افزایش تغییرات زبری سطح رخ داده است، در حالی که در سطح مقعر با گذشت از چگالی شار مغناطیسی 53/0 تسلا، توقف در پیشرفت تغییرات زبری رخ می‌دهد. نحوه تاثیر سرعت پیشروی در سطح محدب و مقعر قطعه‌کار یکسان می‌باشد و با افزایش سرعت دورانی از 125 تا 2000(دور بر دقیقه)، تغییرات زبری سطح مقعر قطعه‌کار 57درصد، افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of machining parameters of magnetic abrasive finishing on free surface of aluminum alloy

نویسندگان [English]

  • Seyedalireza RASOULI 1
  • mehrdad vahdati 2
  • amire ehsan jaberi 3
1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Malayer University, Malayer, Iran
2 Manufacturing group of mechanical engineering faculty of K.N.Toosi technical university
3 Department of mechanical engineering,industrial university ofmalek ashtar,tehran,iran
چکیده [English]

In the process of polishing with magnetic abrasive particles, several parameters affect the smoothness of the final surface of the part. These parameters include properties related to machining conditions, workpiece properties, or abrasive powder properties. The present paper deals with the effect of the kinetic parameters of the MAF process on the convex and concave surface of aluminum alloy experimentally. These parameters include rotational velocity, linear velocity, abrasive brush distance to the workpiece (gap), magnetic flux density, and angle of curvature. For this purpose, a spherical head magnet was used and the powder used was prepared by mechanical alloying method. Also, the two-way zero-degree raster movement strategy is used for the tool movement path. The experiment was designed using miniatub software. According to the results of analysis of variance, it was found that all the main factors or their interaction are effective. Also, the roughness changes on the convex surface are more than the concave surface. On the convex surface, the roughness changes with increasing curvature angle. On the convex surface of the workpiece, with increasing magnetic flux density, there is an increase in surface roughness changes, while on the concave surface, passing the magnetic flux density of 0.53 Tesla, the progression of roughness changes occurs. The effect of velocity on the convex and concave surfaces of the workpiece is the same, and with increasing rotational speed from 125 to 2000 (rpm), the roughness changes of the concave surface of the workpiece increase by 57%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic abrasive finishing
  • Machining parameters
  • Free surface
  • Aluminum alloy . Experimental design