بررسی تجربی رفتار مکانیکی سازه‌های ساندویچی الهام گرفته شده از ساختار پیله کرم ابریشم و ساخته شده با استفاده از روش پرینت سه بعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان

2 استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

3 پژوهشکده فرآیند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

چکیده

پیله کرم ابریشم یک ساختار سلسه مراتبی با عملکرد چندگانه است که طی میلیونها سال جهت ایجاد شرایط بهینه برای دگردیسی و حفظ جان حشره در مقابل شکارچیان تکامل یافته است. در این مقاله با الهام گیری از ساختار پیله کرم ابریشم، هسته دو نوع سازه ساندویچی مشبک باز طراحی شد. به این منظور میله‌های مستقیم موجود در ساختار مکعبی مرکزدار و ساختار کاگومی با میله‌های خمیده به شکل حلقه جایگزین شد. برای ساخت سازه‌های مشبک طراحی شده به دلیل پیچیدگی هندسه و دقت ابعادی بالا از روش چاپ سه بعدی پلیمریزاسیون نوری استفاده شد. در این روش قطعه مستقیما از دادههای هندسی سطوح آن که به کمک کامپیوتر طراحی شده است، به صورت لایه به لایه با استفاده از رزین‌های پخت نوری ساخته میشود. پس از ساخت قطعات، آزمون فشار شبه استاتیکی بر روی نمونه‌ها انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که ساختارهای اصلاح شده قابلیت تغییر شکل بزرگتری بدون ایجاد شکست دارند و جذب انرژی در آنها به صورت یکنواخت صورت می‌گیرد. اگرچه ساختارهای اصلاح شده مدول الاستیک و جذب انرژی کمتری دارند اما کرنش الاستیک بزرگتر و روند تدریجی شکست در این سازه‌ها از مزایای مهم آنها به حساب می‌آید که در کاربردهای مختلف مانند جاذب‌های انرژی یا ایمپلنت‌های پزشکی که وظیفه تحمل بار ندارند، می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An experimental investigation on mechanical properties of 3D-printed bio-inspired sandwich panels based on silk cocoon geometry

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hosseini Vajari 1
  • Morteza Behzadnasab 3
1 Department of Architecture, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
3 Polymer Processing Faculty, Iran polymer and petrochemical institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The silkworm cocoon is a hierarchical structure with multiple functions that have evolved over millions of years to create optimal metamorphosis conditions and preserve insect life against predators. In this paper, inspired by the structure of a silkworm cocoon, the cores of two types of lattice sandwich structures were redesigned. For this purpose, the straight struts in the body centered cubic structure and the kagome structure were replaced by curved struts. Due to the complexity of geometry and high dimensional accuracy, three-dimensional printing (digital light processing) was used to construct the designed lattice structures. In this method, the part is made directly from its surfaces' geometric data, which has been designed with the help of a computer, layer by layer, using optical curing resins. After the fabrication of the parts, a quasi-static pressure test was performed on the samples. The results showed that the modified structures are capable of larger deformation without failure, and their energy absorption is uniform. Although modified structures have a lower modulus of elasticity and energy absorption, larger elastic strain and gradual failure of these structures are important advantages that can be considered in various applications such as energy absorbers or nonstructural medical implants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sandwich structure
  • 3D print
  • silkworm cocoon
  • compression loading