بررسی اثر توپوگرافی سطح چرخ سنگ و محیط خنک کار-روانکار بر بارگذاری سنگ در فرآیند سنگ‌زنی اینکونل 738 با استفاده از پردازش تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

بارگذاری سنگ در فرآیند سنگ‌زنی به علت چسبیدن و جوش خوردن براده‌های جدا شده از سطح قطعه کار در فضای خالی بین دانه ها امری اجتناب‌ناپذیر است. میزان این بارگذاری تابع عواملی همچون جنس قطعه‌کار، شرایط سنگ‌زنی، شرایط خنک‌کار-روان‌کار و توپوگرافی سطح سنگ است. مشخص کردن زمان دفع براده‌های موجود از سطح سنگ یکی از متغیر‌های مهم در فرآیند سنگ‌زنی است که باعث جلوگیری از چسبیدن براده‌های بارگذاری شده به روی سطح قطعه‌کار و در نتیجه افزایش زبری و عیوب سطح می‌شود. روش‌های متعددی برای آنالیز و پایش وضعیت شرایط سطح سنگ وجود دارد که در این پژوهش با استفاده از پردازش تصویر در نرم افزار پایتون به مقایسه ی بین شرایط‌ متفاوت درسینگ و محیط‌های خنک‌کار-روان‌کار بر میزان بارگذاری سطح سنگ پرداخته می‌شود. در تحقیق حاضر با بررسی تصاویر مربوط به سطح سنگ در مراحل قبل و بعد از فرآیند سنگ‌زنی اینکونل 738 تحت شرایط مختلف خنک کار-روانکار، شرایط بهینه برای توپوگرافی سطح سنگ و همچنین سرعت پیشروی قطعه کار هنگام فرآیند سنگ زنی به منظور جلوگیری از بارگذاری بیش از حد ارائه شده است. بطورکلی با انجام درسینگ خشن و کاهش سرعت پیشروی قطعه کار هنگام فرآیند سنگ زنی می توان میزان بارگذاری چرخ سنگ را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effects of wheel surface topography and coolant-lubricant types on wheel loading in grinding of Inconel 738 using image processing method

نویسندگان [English]

  • Mohammadjafar Hadad 1
  • Javad Makarian 2
  • Mohsen Dehghanpour 2
1 Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran
2 MSc. Student, Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Wheel loading in the grinding process is inevitable due to the chips arrangement separated from the surface of the workpiece in the gap between the grains. The amount of this loading depends on the factors such as workpiece material, grinding parameters, coolant-lubricant conditions and wheel surface topography. Determining the time to remove the chips from the wheel surface is one of the important variables in the grinding process, preventing the chips from sticking to the surface of the wheel and thus increasing the roughness of the surface. There are several methods for analyzing and monitoring the condition of wheel surface. In this study the influence of dressing condition and coolant-lubricant environments on the wheel surface loading has been investigated using image processing in python software. Using the examination of wheel surface images in pre and post grinding process of Inconel 738 under various condition of coolant-lubricant, optimal conditions for grinding wheel surface topography as well as workpiece feed rate are provided to prevent excessive loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grinding
  • image processing
  • wheel loading
  • grinding wheel topography
  • dressing