بررسی تجربی ساندویچ‌ پنل های فوم آلومینیومی تحت بارگذاری شبه استاتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ گروه مکانیک / دانشگاه تفرش/

2 هیئت علمی / گروه مکانیک /دانشگاه تفرش/استان مرکزی/ایران

3 هیئت علمی/پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران

چکیده

در این مقاله با استفاده میزان جذب انرژی ویژه(SAE) و خواص مکانیکی ساندویچ پنلهای فوم آلومینیومی با رویه‌های کامپوزیتی تحت بارگذاری شبه استاتیکی مورد مطالعه قرار گرفت. هسته نمونه‌های از بلوک‌های فوم آلومینیومی با ضخامت‌های cm 1 ، cm 2 و cm 3 می باشند. برای ساخت رویه ها از الیاف شیشه نوع E با بافت دو بعدی و با چگالی سطحی Kg/m2200 و رزین اپوکسی برای ساخت رویه ها استفاده شد. از چسبندگی رزین برای اتصال رویه به هسته‌ها استفاده شد. تأثیر تغییر ضخامت و چگالی هسته، رویه کامپوزیتی، رویه در یک طرف هسته، چند لایه بودن هسته با ضخامت معادل، تغییر چگالی هسته فوم آلومینیومی در این پژوهش بررسی شده و مقدار جذب انرژی ویژه(SAE) نمونه ها با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج نشان داد که افزایش ضخامت فوم آلومینیومی از cm 2 به cm 3 باعث افزایش SAE بین 12% تا 26% می‌شود. همچنین استفاده از رویه کامپوزیتی باعث کاهش مقدار SAE می‌گردد. چند لایه بودن هسته خواص SAE در ناحیه الاستیک خطی را تقویت کرده و در بقیه سطوح نیرو باعث تضعیف حداکثر 6% مقدار SAE می‌گردد. همچنین افزایش چگالی هسته باعث تقویت نیروی تخریب و کاهش مقدار جابجایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Aluminum Foam Sandwich Panels under Quasi-static Loading

نویسندگان [English]

  • Saeed Darab 1
  • mohammad hossein pol 2
  • Abbas Rahi 3
1 M.A student/Department of Mechanical Engineering/ Tafresh University/Central Province/ Iran
2 Faculty of Mechanical /Department of Mechanical Engineering/Tafresh University/Central Province/Iran
3 Faculty of Mechanical & Energy Engineering, Shahid Beheshti University, A.C., Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the specific absorbed energy (SAE) and mechanical properties of aluminum foam sandwich panels with composite surfaces under quasi-static loading were studied experimentally. The core of the samples are aluminum foam blocks with thicknesses of 1 cm, 2 cm and 3 cm. 2D-woven E-type glass fibers with surface density of 200 Kg/m2 and epoxy resin were used for fabrication of the surfaces. From adhesion of resin was used for bonding to the core and surface. the effect of changing the thickness and density of the core, the composite surface, the surface on one side of the core, the multilayered core having an equivalent thickness, the effect of changing the density of the aluminum foam core is studied and SAE values of the samples were compared. The results showed that increasing thickness of the aluminum foam from 2 cm to 3 cm increased the SAE between 12% and 26%. The use of composite surface reduces the amount of SAE. The multilayer core increased the SAE in the linear elastic zone and at the other force levels decreased the maximum of 6% of the SAE. Moreover, increasing the core density increased the degradation force and reduced the amount of displacement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aluminum foam
  • Sandwich panel
  • Specific absorbed energy
  • glass/epoxy composite
  • Quasi- Static test