شناسایی ترک در لوله‌های گاز با استفاده از پرتونگاری دیجیتال، تبدیل موجک و کرولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، پژوهشکدة راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای

3 شرکت مهندسی پرتو آزمون آذر

چکیده

ترک‌ها یکی از عیوب مهم در لوله‌های نفت و گاز است که می‌تواند تحت فشار و تنش زیاد باعث شکستگی گردد. این امر معمولا حوادث ناخوشایندی را در پی دارد. بنابر این شناسایی به موقع این ترک‌ها می‌تواند از حوادث اسفبار انسانی و تلفات مالی جلوگیری کند. در این تحقیق از روش آزمون غیر مخرب پرتونگاری دیجیتال (رقمی) صنعتی برای شناسایی عیب ترک در لوله استفاده شده است.در خیلی از موارد رادیوگرافی، بدلیل پراکندگی فوتون‌های اشعه ایکس و گاما که در اثر عوامل مختلفی رخ می‌دهد، تصویر پرتونگاره حاصل، عیوب را بخوبی نشان نمی‌دهد و کنتراست مناسبی ندارد. در این تحقیق از روشهای پردازش تصویر در حوزة موجک استفاده شده است. برای بهیود کنتراست تصاویر رادیوگرافی، از روش موجک کرولت استفاده شده تا نواحی عیب مشخص‌تر شوند. نتایج نشان می‌دهد که این تبدیل به علت داشتن موجک‌های برآمده‌تر و فیلترهای جهتی نسبت به موجک ویولت توانایی بیشتری در مشخص کردن نواحی عیب بخصوص در قسمت‌های انحنا دارند. برای ارزیابی نتایج از نظرات متخصصین رادیوگرافی صنعتی استفاده شده است. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که متخصصین بهبود کنتراست و مشخص‌تر شدن نواحی عیوب را تائید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of cracks in gas pipes using digital radiography, wavelet and curvelet transforms

نویسندگان [English]

  • Amir Movafeghi 1
  • Behrouz Rokrok 2
  • peyman rostami 3
  • Jahanghir Nekouei 3
1 Scientific staff member, Reactor and Nuclear Safety Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Tehran, Iran
2 Reactor and Nuclear Safety Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI)
3 Parto Azmoon Azar Engineering Co.
چکیده [English]

In oil and gas pipes, crack is one of the important defects that can lead to the pipelines fractures under high pressure and tension. This usually involves inconvenient and catastrophic events. Therefore, the timely identification of these cracks can prevent horrible human casualties and financial losses. In this research, digital industrial radiography NDT method was used to identify the cracks in the pipes. In many cases, the generated radiographs do not show clearly the defects and radiography images suffer from low contrast because of the photonic scattering of gamma and X-rays. In this research, an image processing method in wavelet domain was implemented. To improve the contrast, the curvelet method is used to make the defect areas more specific. The results show that this method has some superiority to conventional wavelets due to having higher (more emphasized) wavelets than the ordinary wavelets. So it is more capable of defining defect areas, especially in curvature regions. Radiography experts' judgments have been used to evaluate the results. The results of evaluation show that experts confirm the improvement of the contrast and more specific of the defect areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crack detection
  • gas pipes
  • digital industrial radiography (DIR)
  • curvelet transform
  • image processing