دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-62 
بهینه‌سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای برای دستیابی به بیش‌ترین نیروی شکست

صفحه 13-27

امیرحسین سخایی؛ محمد کاظمی نصرآبادی؛ عبدالحسین جلالی آقچای؛ ابوذر بریمانی ورندی


بررسی عددی و تجربی عیب چین‎خوردگی لبه در فرآیند شکل‎دهی غلتکی سرد مقاطع عریض

صفحه 28-36

حسین محمدی نجف آبادی؛ حسن مسلمی نائینی؛ رسول صفدریان؛ داود اکبری؛ محمدمهدی کسایی؛ بهنام عباس زاده