دوره انتشار مجله به ماهنامه تغییر یافت

 

به کانال اطلاع رسانی تلگرام انجمن بپیوندید (روی لینک زیر کلیک کنید)

https://telegram.me/info_smeir

  

 آدرس:

تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، اتاق 18-4

تلفن و دورنگار  88220216-021 

شماره جاری: دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-59 

4. گرمانگاری کانال های خنک کاری با استفاده از حرارت دهی با بخار

صفحه 39-44

محمد مصطفی خلیلی؛ محمدرضا فراهانی؛ سعید اصغری


6. بررسی تاثیر روش ( CMT ) بر درجه رقت روکش کاری استلایت 6

صفحه 53-59

محمد مشهدگرمه؛ سید حسین الهی؛ مجید رجایی؛ محمود ریاضی فر؛ حسن حسینی