نویسنده = سیدرضا حمزه لو
تعداد مقالات: 5
2. پایش و تشخیص عیب خوردگی در جداره داخلی لوله فلزی به روش غیرمخرب امپدانس الکترومکانیکی

دوره 7، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 8-17

رضا حمزه لو؛ بهنام آخوندی؛ مرتضی فاتحی


3. طراحی و ساخت ضخامت سنج لیزری و بررسی تاثیر تغییرات عمق اسکن و شدت نور محیط بر دقت ابرنقاط خروجی

دوره 6، شماره 9، اسفند 1398، صفحه 37-44

رضا حمزه لو؛ امیر رفاهی اسکوئی؛ مصطفی ورمزیار