دوره و شماره: دوره 8، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 1-59 
تاثیر عملیات حرارتی پیرسختی H900 و H1150 بر قابلیت ماشین‌کاری فولاد زنگ نزن 15-5PH

صفحه 11-20

مصطفی الیاسی؛ حمید سلیمانی مهر؛ عادل مقصودپور؛ علی اخوان فرید