دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی خواص خمشی پلاک های ارتوپدی پلیمری ساخته شده از پلیمرهای مختلف به روش ساخت افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1401

10.22034/ijme.2023.376919.1726

محمد حسین پل؛ غلامحسین لیاقت


تحلیل تجربی خواص مکانیکی و میکروسکوپی کامپوزیت ABS-Ni ساخته شده در روش مدل سازی لایه نشانی ذوبی (FDM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1402

10.22034/ijme.2023.371411.1716

سیاوش مؤیدی مایزانی؛ جمال زمانی اشنی؛ محمد صالحی


بررسی و مقایسه خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف ممتد ABS/GF و پلیمر ABS تولید شده با روش لایه نشانی تجمعی مذاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1402

10.22034/ijme.2023.375334.1722

امیرمحمد منوچهری؛ محمد گلزار؛ علی مسعودی؛ هادی قربانی


بررسی عددی و تجربی اثر گرمای موضعی روی کاهش عیب برگشت‌فنری در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1402

10.22034/ijme.2023.389451.1759

مهدی شمشیری؛ ولی اله پناهی زاده؛ یعقوب دادگر اصل


تشخیص عیب جعبه‌دنده با استفاده از تحلیل داده‌های صوتی به روش کپستروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1402

10.22034/ijme.2023.375174.1720

مهدی زمانی؛ محمد ابونجمی؛ سید رضا حسن بیگی


بررسی تجربی اثر انرژی ورودی براستحکام اتصال جوشی غیر هم‌جنس اینکونل713LC و فولاد 4140 به روش جوشکاری پرتو الکترونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22034/ijme.2023.377707.1730

حمیدرضا بانویی؛ محمدرضا فراهانی


شبیه‌سازی عددی و ساخت بافل پره ثابت توربین گاز به روش هیدروفرمینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22034/ijme.2023.386880.1752

پوریا رئیسی؛ علی محمد کلاگر؛ محمد چراغزاده؛ محمد جواد میرنیا


بررسی پارامترهای فرایند کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی با استفاده از روشهای تاگوچی و اجزا محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/ijme.2023.390896.1762

وحید مدانلو؛ حسین طالبی قادیکلایی؛ بهنام آخوندی؛ احمد مشایخی؛ فرزاد احمدی خطیر؛ علی زین العابدین بیگی


طراحی، مدلسازی و ساخت محفظه جدید شستشوی پیوسته فراصوتی با استفاده از تحلیل هارمونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/ijme.2023.391622.1767

عباس پاک؛ علی شیرین آبادی فراهانی؛ علیرضا شهیدی