دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کمینه سازی نیروی لازم شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ ورق با استفاده از طرح عاملی کسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22034/ijme.2023.400065.1788

وحید مدانلو؛ بهنام آخوندی؛ یعقوب دادگر اصل


طراحی و ساخت مخزن تحت فشار سه‌لایه با استفاده از فرآیند شیرینک فیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22034/ijme.2023.403285.1797

امیر ناصرالاسلامی؛ هادی عیوضی باقری؛ سیدمحمدوهاب موسوی؛ سلمان سید افقهی


بررسی رفتار نیروی محوری و دما در فرآیند سوراخکاری کامپوزیت‌های شیشه/اپوکسی با و بدون انحناء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1402

10.22034/ijme.2023.400730.1792

آرمان طاهری؛ مظاهر سلامت طلب؛ وحید طهماسبی


مطالعه تجربی شکل‌دهی تدریجی دونقطه‌ای ورق St12 با استفاده از قالب‌های منفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1402

10.22034/ijme.2023.402149.1794

علیرضا حاج فتحعلیان؛ محمد جواد میرنیا؛ مجید الیاسی


تحلیل تجربی و عددی پارامترهای مؤثر بر رفتار مکانیکی فوم آلومینیومی سلول بسته در ضربه سرعت پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/ijme.2023.402611.1796

بهزاد تیموری؛ مجتبی یزدانی


مدل سازی هوشمند نیروی برش در فرآیند میکروفرزکاری استخوان توسط منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/ijme.2023.407192.1809

وحید طهماسبی؛ امیرحسین ربیعی؛ رضا قاسمی؛ مهدی قاسمی