موضوعات = روشهای ساخت افزودنی
مقایسه استحکام کششی نمونه‌های چاپ سه بعدی شده به روش مدل سازی لایه نشانی ذوبی

دوره 9، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 40-48

جلال جودکی؛ سید امیرحسین نقوی الحسینی


اثر تغییر توان لیزر در فرآیند AM-LMD بر پروفیل رسوب پودر اینکونل 718 بروی اینکونل 738

دوره 9، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1-11

رسول هدایت نژاد؛ حامد ثابت؛ صادق رحمتی؛ علی سالمی گلعذانی


بررسی تجربی تنش پسماند در قطعات با مقطع متغیر در فرآیند ذوب انتخابی لیزری

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 8-17

مرتضی منصوری؛ افشین کازرونی؛ محمد مقداد فلاح


بررسی اثر درصد پرشدگی و زاویه چاپ بر خواص حافظه شکلی PLA در فرآیند لایه نشانی مذاب و مقایسه با روش قالب‌گیری فشاری

دوره 7، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 14-23

سارا ابیدریان؛ امیرحسین بهروش؛ محسن برموز؛ سید کاوه هدایتی